Dante Alighieri var en italiensk dikter som levde på 1300-tallet. Han skrev «La Divina Commedia» og bl.a. et hyldningsdikt til «De 60 vakreste kvinner i Firenze» før han var 30 år gammel, men Dante er noe annet også:

Med jevne mellomrom møtes 600.000 Italia-frelste over hele verden for å snakke og høre italiensk. Ca 100 av dem bor i Trondheim. De er medlemmer av Trondheims-avdelingen og dermed av den store internasjonale organisasjonen. Og den har nettopp samme navn som den store dikteren: (Società) Dante Alighieri. Tyskland har sitt Goethe-institutt, England sitt British Council, Frankrike sitt Alliance Francaise – og Italia sitt Dante Alighieri.

Stadig flere er interessert i italiensk, og Dante er den eneste foreningen i Trondheim som gir deg muligheter til kontakt med Italia. I 1989 var det nøyaktig 100 år siden Società Dante Alighieri ble grunnlagt i Roma, og i Trondheim har den bestått siden 15. Februar 1961. 2011 – samme år som staten Italia feiret sitt 150 års jubileum – feiret Danteforeningen i Trondheim sitt 50 års jubileum med festmiddag på Kvilhaugen gård med representanter for de andre norske foreningene tilstede.

Foreningen har til formål å fremme italiensk språk og kultur, men du trenger ikke snakke italiensk flytende for å være med. For de fleste av oss er Dante et sted der vi gleder oss over foredrag på italiensk – som vi forstår en del av. Vi forsøker å gi et sammendrag av foredraget på forhånd slik at man kan være litt forberedt. Dantes hovedsete i Roma i Italia sørger for å samordne alle de lokale komiteenes aktiviteter.

Dante Alighieri er i Norge representert ikke bare i Trondheim men også i Oslo, Kristiansand, Bergen og Halden. Vi har italienske så vel som norske medlemmer. Hovedaktiviteten vår er foredrag – som regel på italiensk – om ulike temaer innen italiensk kultur, kunst, arkeologi, musikk, historie, skikker, politikk etc. Foredragsholderne er personer som har inngående kunnskaper om det tema de representerer.

Foruten foredragene arrangerer vi filmfremvisninger, konserter og temakvelder – alltid med Italia i sentrum. Etter sammenkomstene er det mulig å snakke med andre likesinnede – gjerne på italiensk! – og å smake på italienske viner og mat. Men det er ikke forbud mot å snakke norsk i Dante. Her møter du forresten mange hyggelige Trondhjemmere som pleier sin begreistring for italiensk kultur.

Dante Alighieris sentralstyre i Roma tilbyr også stipendier til studiereiser i Italia, og skaffer tilveie all nødvendig informasjon om italienskkurs ved de beste skolene og universitetene i Italia. Dante Alighieri i Trondheim tilbyr også italienskkurs (for ytterlige opplysninger se kurs).

Reklamer