You are currently browsing the category archive for the ‘Italia’ category.

 

 

Den 24. april 2018 inviterer Dante til et møte som nok de fleste Italia-elskere vil glede seg til -Vandring i Roma – De nye arkeologiske museene. Møtet holdes i Finstua, Trondheims Hospital 24.4.2018 kl 1930. Kveldens foredragsholder vil være Clara Bencivenga Trillmich som er arkeolog og bor og arbeider Wien.

Under foredraget blir det som vanlig anledning til å ta et glass vin og etter foredraget  vil det bli servert en pastarett. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å bli igjen etter foredraget. Man får anledning til å snakke med hverandre og med foredragsholder om sine opplevelser av foredraget og om sine opplevelser om / i Roma. Fint om dere som har lyst til å bli igjen til måltidet gir beskjed til Ingigerd Husbyn – helst før fredag 20. april. Som regel vil det være nok mat og drikke, men det blir jo laget begrenset mengde – så meld deg på til: ingigerdhusbyn@gmail.com eller tel 93452262

Foredraget vil være rikt illustrert med bilder, lett å forstå og vil belyse hva som er nytt og hvordan de nye arkeologiske museene er organisert. Vi kjenner til den rike arven som er tatt vare på i de arkeologiske museene i Roma – både fra antikken og middelalderen. Disse nye museene er blitt beriket fra nye utgravninger og har fått nye utstillinger de siste tyve år. Hun tar oss med på en stimulerende vandring for å bli kjent med de mindre berømte arkeologiske steder og også til mindre kjente museer som er i den evige stad. Vi kommer rundt og vil la oss inspirere også til å besøke igjen de steder man har vært før.

Clara Bencivenga er født i Torino, men bor og underviser som nevnt i Wien. Hun er utdannet i klassisk arkeologi ved universitetet i Napoli der hennes hovedoppgave beskrev bystrukturen i Selinuente – en gresk by på Sicilia. Hun videreutdannet seg ved La Sapienzia i Roma som klassisk arkeolog. Hun har arbeidet som Ispettore Archeologo i Salerno og Napoli. Hun har drevet utgravninger i syditalia (Magna Grecia), bla i Capua og Pompeii. Siden 1983 har arbeidet for det italienske utenriksministeriet som kulturattache i flere europeiske storbyer som Madrid, Berlin, København og Wien. Hun er en erfaren foredragsholder på de fleste nivå – også til lekfolk for å utbre kunnskap om den italienske kulturarven.

La Dante invita i soci della Dante alla conferenza che si terrà a Finstua, Trondheim Hospital 24. Aprile 2018 alle 7.30 PM.
Il tema per la conferenza: Itinerari reconditi della Città Eterna: i nuovi musei archeologici di Roma.

La conferenziera sarà il archeologo Clara Bencivenga Trillmich. È possibile prendere un bicchiere di vino durante la conferenza e prendiamo una cena leggera insieme dopo la conferenza. Per favore, se volete mangiare indica a Ingigerd Husbyn a email: ingigerdhusbyn@gmail.com o a telefono 93452262

La conferenza illustra il sistema dei nuovi musei archeologici che, negli ultimi venti anni, sono venuti ad arricchire il già peraltro ampio panorama della museologia romana, soprattutto in quel campo così straordinario e peculiare della città che è quello della storia di Roma antica e medievale. Essa costituisce, così, un itinerario stimolante di conoscenza attraverso siti archeologici e patrimoni museali meno noti della Città Eterna: e quindi, un invito a visitarla di nuovo!

Clara Bencivenga e laureata in Archeologia classica presso l’Università di Napoli (1976, con una tesi sulla topografia e l’urbanistica dell’antica città greca di Selinunte, in Sicilia) e specializzata successivamente in Archeologia Classica presso la Scuola Nazionale di Archeologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 1978 al 1982 ha lavorato come ‘Ispettore archeologo’ con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di Salerno e Napoli, centrandosi sulla problematica e sull’attività di scavo e tutela delle colonie greche dell’Italia meridionale (l’antica Magna Grecia), nonché a Capua e a Pompei. Dal 1982 è sposata con l’archeologo tedesco Walter Trillmich. Dal 1983 al 2017 ha lavorato con il Ministero degli Affari Esteri, presso gli Istituti Italiani di Cultura di Madrid, Berlino, Copenaghen e Vienna. Ha tenuto numerosissime conferenze – sia a livello scientifico in seminari e congressi specialistici, sia a livello divulgativo per promuovere la conoscenza del nostro patrimonio archeologico all’estero – ed ha pubblicato numerosi articoli scientifici in riviste specializzate.

Benvenuti a tutti

Olav F Münter Sellevold

Presidente del Consiglio, Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Carissimi Soci di Dante, Trondheim
Vi inviterer til møte med Camilla Peruch om et interessent historisk tema – liberaliseringen av kvinnens rolle som skjedde før og under første verdenskrig – hva besto den i? Hvordan peker den fremover mot samfunnet vi kjenner i dag?
Møtet finner sted tirsdag 14. november i Finstua på Trondheims Hospital, kl 1930.
Som vanlig vil det bli en matrett og vin for dem som ønsker det – kanskje også en smak av årets olivenolje?
Den første verdenskrig bestemte nødvendigvis at et betydelig antall kvinner fikk og ble nødt til å delta i arbeidslivet. Aviser og tidsskrift viste hvordan denne endringen av samfunnet fant sted – dette tegn på det moderne viste seg ved å bruke kvinner i propaganda og trykksaker til soldater, i manifester og i illustrerte postkort for å fremme det patriotiske budskap. Kvinnene fikk imidlertid kjente roller: det var å være den trofaste hustru som ventet på helten hjemme, den oppofrende mor som ga sin sønn for at fedrelandet skulle seire, men også den sexy spionen som fravristet hemmeligheter fra fienden og den prostituerte som tilfredsstilte soldatens behov.
Var dette en reell frigjøring??

La Grande Guerra determinò necessariamente l’ingresso di un numero considerevole di donne nel mondo del lavoro. Giornali e riviste segnalarono questo cambiamento della società, questa modernità e la propaganda iniziò ad utilizzare la figura femminile nella stampa per i soldati, nei manifesti e nelle cartoline illustrate per lanciare messaggi patriottici e inviti a sostegno del conflitto. Alla donna furono affidati ruoli ben precisi e variegati: doveva essere la sposa fedele che attendeva l’eroe a casa, la madre generosa che offriva il figlio per la vittoria, ma anche la spia ammiccante che circuiva il nemico o la prostituta disponibile che soddisfaceva i bisogni del soldato. Fu dunque vera emancipazione?
Camilla Paruch (f. 1968) har filologisk eksamen og utdannelse i pianospill: Hun er opptatt av historien og måten den første verdenskrig ble fremstilt. Hun har satt sammen historiske utstillinger og er skjønnlitterær forfatter av historier fra krigen. hun har også vært medforfatter av en publikasjon om den første verdenskrig.
1. La storia ritrovata del soldato József Kiss (Kellermann, 2016)
2. Il Corriere dei Piccoli va alla guerra (Kellermann, 2015)
3. La Grande Guerra e la memoria nel Museo della Battaglia di Vittorio Veneto (Kellermann, 2008).

Vi ser helst at den som ønsker mat og vin sender en beskjed til Ingigerd Husbyn.
Email: ingigerdhusbyn@gmail.com – telefon 934 52 262
Il Consiglio Direttivo di Dante Alighieri, Comitato di Trondheim
Olav FM Sellevold
Presidente

 

 

“GRANDE GUERRA: LE DONNE E LA PROPAGANDA”: CAMILLA PERUCH AD OSLO CON LA DANTE ALIGHIERI

06/11/2017 – 15.06

OSLO\ aise\ – Lunedì prossimo, 13 novembre, alle 18:30, Camilla Peruch terrà per il Comitato della Dante di Oslo una conferenza dal titolo: “Grande guerra: le donne e la propaganda”.
La conferenza avrà luogo nella sala eventi dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo e si inserisce nell’ambito delle commemorazioni organizzate dal Comitato della Dante di Oslo per il centenario della Grande Guerra 1915-1918.
Camilla Peruch terrà la stessa conferenza anche per i comitati della Dante di Trondheim (14 novembre), Bergen (15 novembre) e Kristiansand (16 novembre).
La Grande Guerra determinò necessariamente l’ingresso di un numero considerevole di donne nel mondo del lavoro. Giornali e riviste segnalarono questo cambiamento della società, questa modernità e la propaganda iniziò ad utilizzare la figura femminile nella stampa per i soldati, nei manifesti e nelle cartoline illustrate per lanciare messaggi patriottici e inviti a sostegno del conflitto. Alla donna furono affidati ruoli ben precisi e variegati: doveva essere la sposa fedele che attendeva l’eroe a casa, la madre generosa che offriva il figlio per la vittoria, ma anche la spia ammiccante che circuiva il nemico o la prostituta disponibile che soddisfaceva i bisogni del soldato. Fu dunque vera emancipazione?
Laureata in Lettere e diplomata in Pianoforte, Camilla Peruch si occupa di ricerca storica e didattica della Grande Guerra presso musei e istituti scolastici. È curatrice di mostre storiche e autrice de “La storia ritrovata del soldato József Kiss” (Kellermann, 2016) e de “Il Corriere dei Piccoli va alla guerra” (Kellermann, 2015). Ha inoltre collaborato alla pubblicazione de” La Grande Guerra e la memoria nel Museo della Battaglia di Vittorio Veneto” (Kellermann, 2008). Recentemente ha lavorato all’allestimento della mostra “La Carità Colpita” sui bombardamenti aerei austro-tedeschi della “Scuola Grande di San Marco” (all’epoca Ospedale Civile) di Venezia avvenuti il 14 agosto 1917. La mostra è stata inaugurata all’Ospedale Civile di Venezia il 6 ottobre e resterà aperta fino al 30 novembre. (aise)

 

 


Furutre som Garibaldi plantet i 1867 i sin egen have i
Caprera somfeiring av fødselen til datteren Cleilia

Møte 5. september 2017 med Solveig Tosi

Kjære venner og medlemmer i Dante, Trondheim

Tirsdag 5. September kl 1930 vil vi ha vårt første møte etter ferien.
Møtet vil være i Finstua, i Trondheim Hospital, Hospitalsløkkan 2-4, 7012 Trondheim
Foredragsholder er Solveig Tosi med tema –

Reiser i Italia mellom århundregamle individer – Forslag til en ekkoturistisk reise mellom historie og myter – monumentale trær i Italia

Dette blir et interessent og morsom foredrag handler om trær i Italia. Noen trær har oppnådd en alder på mange hundre år og er blitt nasjonale levende monumenter. Solveig Tosi analyserer de biologiske karakteristika som gjør at de har kunnet oppnå en slik alder. Hun beskriver steder der de vokser og knytter gjerne til historiske anekdoter. De plantene hun har valgt ut staker ut en reise som kan sees som en ekko-turistisk tur gjennom Italia.

Solveig Tosi som noen vil kjenne fra tidligere møter, er født i Halden i1963. Hun er utdannet ved og har sin grad innen biologisk naturvitenskap fra Università di Roma. Hun er nå dosent ved Università degli Studi di Pavia og underviser i botanikk og mykologi (soppkunnskap). Hun er visepresident for masterstudiene i naturvitenskap (se italiensk original) ved Università di Pavia. Hun er også del av en arbeidsgruppe som arbeider med biologi ved det italienske romfartsprogrammet. Hennes forskning er først og fremst konsentrert om sopp: hvordan adapterer sopp seg til naturen i ekstreme omgivelser (for eksempel i utkanten av en isbre) – hvordan bekjempe sopp – hvordan sopp inngår i forbedring og sanering av naturlige omgivelser.

Etter foredraget vil vi ha en samling der det serveres vin og en pastarett. Det er fint om dere gir beskjed til Ingigerd Husbyn dersom dere vil bli til mat / vin etter møtet. Dersom du er usikker, vil det oftest være mulighet for mat / vin uten å ha bestilt
(email – ingigerdhusbyn@gmail.com telefon 934 52 262)

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim
5 settembre 2017: Conferenza di Solveig Tosi sul tema «Viaggio in Italia tra esseri plurisecolari»

 

 

Carissimi soci ed amici
Martedi 5 settembre alle ore 19:30 si svolgerà la nostra prima conferenza autunnale presso

Trondheim Hospital, Finstua Hospitalsløkkan 2-4, 7012 Trondheim

Nostra ospite sarà la prof.ssa Solveig Tosi che terrà una conferenza dal titolo:

Viaggio in Italia tra esseri plurisecolari – Proposta per un percorso ecoturistico tra mito e storia, alla scoperta degli alberi monumentali italiani.

La conferenza tratta di alberi presenti in Italia che hanno raggiunto età ragguardevoli di diverse centinaia di anni. Alcuni di questi esemplari sono diventati monumenti vegetali nazionali.
Saranno analizzate le caratteristiche biologiche che li rendono così longevi e si descriveranno i luoghi in cui si trovano e alcuni aneddoti storici avvenuti intorno a loro. I monumenti vegetali oggetto della conferenza sono stati scelti in modo da tracciare un percorso di interesse ecoturistico.

Solveig Tosi è nata ad Halden nel 1963. Laureata in Scienze Biologiche all’Università di Roma è Professore Associato all’Università degli Studi di Pavia, insegna botanica e micologia. E’ presidente vicario dei corsi di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie per la Natura e Magistrale in Scienze della Natura, Università di Pavia. Fa parte del Gruppo di Lavoro “Biorigenerazione” dell’Agenzia Spaziale Italiana. Le ricerche scientifiche sono principalmente incentrate sulla biologia dei funghi e sul loro possibile utilizzo nella lotta biologica e nei processi di biorigenerazione e biorisanamento ambientale. Ha scritto diversi articoli su riviste indicizzate a livello internazionale e ha partecipato a diversi convegni a carattere nazionale e internazionale.

Alla conferenza farà seguito un pasto di pasta e vino.

Per favore- contatta Ingigerd Husbyn per prenotare la participazione nella cena dopo la conferenza

(email – ingigerdhusbyn@gmail.com  telefon 934 52 262)

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim
Olav FM Sellevold
Presidente
Olav.Sellevold@ntnu.no
tel + 47 926 12 568

 

Cari soci e amici

Vi invitiamo alla prossima riunione, che avrà luogo martedì 21. marzo 2017, alle ore 19:30, nella

Finstua, a Trondhjems Hospital (Attenzione: Non a Pilegrimsgården! Si vede il sito alla mappa sotto).

Il conferenziere, Giacomo di Girolamo, terra una conferenza sul tema:

Da Matteo Messina Denaro alla nuova  criminalità organizzata: la lotta alla mafia in Italia e in Europa.

Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore siciliano,

racconterà la lotta alla mafia in Italia, soprattutto sul territorio della Sicilia occidentale, dove la mafia è una causa di arretratezza. Tra diverse storie la conferenza farà il punto sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, boss originario di Castelvetrano, ritenuto l’ultimo vero capo di Cosa nostra, e latitante dal 1993: Dove si nasconde il boss criminale? Come può essere ancora libero dopo quasi 25 anni di latitanza? Quali sono oggi gli affari della mafia? Dalla grande distribuzione all’energia eolica, passeremo in rassegna gli affari della mafia contemporanea, i suoi rapporti con la politica, la capacità di influenzare l’economia. Oggi, mentre Cosa nostra e le altre mafie cambiano radicalmente, ed assumono sempre più l’aspetto di una “mafia della classe dirigente” , il movimento antimafia sembra vivere una fase di stanchezza. Vedremo come cambia la mafia, quali sono i nuovi fenomeni criminali che si affacciano e che sono presenti in tutta Italia, con uno sguardo anche a quanto avviene in Europa. Ormai le mafie sono un problema che riguarda tutti i paesi europei, per l’abilità delle nuove organizzazioni criminali di muovere flussi di denaro tra gli istituti finanziari internazionali, e di infiltrarsi nei mercati con i modi più impensabili. Giacomo Di Girolamo, si occupa di criminalità organizzata e corruzione per il portale Tp24.it e perla radio Rmc 101. È autore della biografia del boss Matteo Messina Denaro, “L’invisibile”, descrivendo i rapporti della mafia con la politica e con l’impresa. A pubblicato parecchie altri libri su temi simili. Per le sue inchieste ha vinto nel 2014 il “Premiolino”, il principale premio giornalistico italiano. E’ intervenuto come relatore in diversi incontri internazionali a New York, Londra, Bratislava, Varsavia.

* Dopo la conferenza avrete la possibilità di mangiare un pasto e bere un bicchiere di vino in compagnia degli amici esoci della Dante. Preghiamo chi vuole partecipare allo spuntino di notificare la segretaria Fabienne Lombaerts

FLombaerts@hotmail.com entro domenica 19 marzo. (I prezzi sono: NOK 130 per la pasta, NOK 50 per bicchiere di vino.)

http://www.facebook.com/DanteTrondheim.

* Etter foredraget vil det bli servert en pastarett og italiensk vin som kan nytes sammen med gode venner og

medlemmer av Dante. De som ønsker å være med på måltidet, bes melde fra til sekretær Fabienne Lombaerts

FLombaerts@hotmail.com senest i løpet av søndag 19. mars. (Prisen er kr. 130 for mat og kr. 50 for et glass vin.)

Ellers har Comitato di Trondheim også sin Facebook-side, der vi legger ut fotografier, lenker og forskjellig slags

informasjon som dere forhåpentligvis vil finne interessante. Se: http://www.facebook.com/DanteTrondheim.

Benvenuti a tutti i soci e amici!

Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 – Benytt hovedinngangen midt på byggets langside, mot Hospitalsløkkan

 

 

Hei alle dere medlemmer i Dante Alighieri;

Den italienske ambassaden i Oslo og Centrostudi Italo-norvegese a Tolfa har initiert et Roadshow i Trondheim om Tolfa og foreningens arbeid.

Det er et åpent gratis-arrangement, og arrangeres på NTNU bl.a. fordi det her arbeider 14 av foreningens medlemmer. Ambassaden har vært spesielt obs på universitetets rolle både nasjonalt og internasjonalt. Italienske akademikere og studiesenteret har pekt seg ut som en viktig aktør i studier og kulturutveksling mellom Norge og Italia.

Derfor er det ikke mindre viktig at vi her kan presentere hele det brede spekteret av Tolfa-foreningens aktiviteter i Tolfa og på senteret.

I programmet har vi foreløpig potensielt 10 presentasjoner.centrostudiroadshowtrh2017

Kjære Dantevenner og Italofile!
Som dere ser av invitasjonen under og programmet som ble sendt ut til Dantemedlemmer fra Styret i Dante Trondheim – får vi nå endelig en programserie i Trondheim organisert av den Italienske Ambassade. Denne har i lang tid støttet program i Oslo – et program man ofte har kunnet misunne dem! Nå må vi kjenne vår besøkelsestid og støtte opp om dette  som rulles ut på «roadshow».

 

Se linken til hele programmet her:  http://www.amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2016/10/evento-itinerante-roadshow-dedicato.html,

mens hovedinvitasjonen er limt inn her. Ta eventuelt kontakt med Styret for å få tilsendt programmet på mail.

Det kan jo også være en god ide å melde seg inn i  Dante Alighieri – Comitato di Trondheim!

 

2017-03-italian-roadshow-trondheim

chris22016-11-08-christensen4chris3chris4

Cari soci e amici
V’invitiamo alla prossima riunione, che avrà luogo martedì 8. novembre 2016, alle ore 19:30,  a Pilegrimsgården (si vede il sito alla mappa sotto).

I conferenzieri, Lisa Kalstø Reiersen e  Helge Christiansen, terranno una conferenza sul tema:             Tra Roma e Toscana
Insieme i due conferenzieri dividono il loro tempo fra  Bergen e Tolfa, dove hanno trovato “La vera Italia” nel  Lazio del nord, “tra Roma e Toscana”. Recentemente  hanno scritto un libro con questo titolo, nel quale  descrivono le loro impressioni e esprimono il loro  entusiasmo per gli uomini, la natura, la storia, la cultura  de quella regione piena di tesori. Nella conferenza ci  mostreranno le ragioni del loro amore per quell’Italia  autentica, fuori della pista turistica.

Helge e Lisa sono nati rispettivamente in 1946 e 1950.  Lisa ha una formazione professionale d’ergoterapista e  ha praticato quel lavoro in Africa durante un periodo. Da  anni, fotografia è una sua grande passione.  L’abbondanza di soggetti fotografici in Italia le ha  stimolato e ispirato a coltivare e sviluppare  quell’interesse. Nella sua vita professionale Helge ha  lavorato come architetto sia in Norvegia che in altre
parte del mondo, fra queste anche lui un lunghissimo  periodo in Africa. In pensione, molti interesse lo portano  a cercare nuovi sentieri, che lo conducono ad una vita di  soddisfazioni. É innamorato dell’Italia e specialmente del  nord del Lazio. Ha scritto insieme di Giovanni Padroni il  libro “Tolfa com’era”, e sta adesso scrivendo un libro del
poeta Fabrizio de André.

Le tessere Dante saranno distribuite a loro che hanno pagato la quota associativa di 2016.

Dopo la conferenza avrete la possibilità di degustare qualche vino e una pasta dal Ristorantino in compagnia degli amici e soci della Dante. Preghiamo chi vuole partecipare allo spuntino di notificare la segretaria Fabienne Lombaerts Bingen:

  • Epost: flombaerts@hotmail.com
  • entro domenica 6 novembre. (I prezzi sono: NOK 130 per mangiare, NOK 50 per bicchiere di vino.)

Cerchiamo di utilizzare il sito per mantenere contatto con i nostri soci e comunicargli informazioni utili. Accogliamo con favore i vostri commenti e suggerimenti per migliorare le pagine. L’anno scorso, il comitato di Trondheim ha attivato una pagina Facebook, dove potete trovare fotografie e informazioni diverse che potrebbero interessarvi. http://www.facebook.com/DanteTrondheim.

Medlemskort vil bli utdelt til de som har betalt medlemsavgiften for 2016.

Etter foredraget vil det bli anledning til å få nyte en pastarett fra Ristorantino og vin sammen med gode venner og medlemmer av Dante. De som ønsker å være med på måltidet, kan gjerne melde fra til sekretær Fabienne Lombaerts Bingen på e-post flombaerts@hotmail.com senest i løpet av søndag 6. november. Det vil bli anledning til å bestille på selve møtet også. (Prisen er satt til kr. 130 for mat og kr. 50 for vin.)

Besøk våre nettsider. Vi prøver å holde medlemmene oppdatert gjennom disse. Kom gjerne med tilbakemelding og forslag til forbedringer. Se: http://www.dantetrondheim.wordpress.com.

Ellers har Comitato di Trondheim også sin Facebook-side, der vi legger ut fotografier, lenker og forskjellig slags informasjon som dere forhåpentligvis vil finne interessante. Se: http://www.facebook.com/DanteTrondheim.

 

Språkkurs i Dante Våren 2015
Kurssstart uke 6, 12 kurskvelder.
DSC01905

Kursleder for alle kurs : Angelica Lopriore

Trinn 1: onsdager 1730, ingen forkunnskaper nødvendig. Første kursdag 4. februar.

Trinn 3: tirsdager 1730, her må man ha god kjennskap til bruken av «il presente» og noe kunnskap om bruken av «il passato prossimo»i enkle setninger.
Første kursdag 3. februar.

Trinn 4: tirsdager 1915, her må man beherske bruken av » il presente», og » il passato prossimo» og noe kjennskap til «l’imperfetto» i enkle setninger.
Første kursdag 3. februar .

Konversasjonskurs : onsdager 1915; dette er et kurs for de som har god kunnskap i italiensk grammatikk, et godt ordforråd ; som gjerne vil » hive seg utpå» og snakke mest mulig.
Første kursdag 4. februar.

Kursene finner sted i Pilegrimsgården, Kjøpmannsgt.1, Trondheim.
Kursbok for trinn1,3 og 4: Giovanni Lorenzi ,» il libro d’italiano», Latina Forlag.
Kursboken kan bestilles i bokhandel eller på nett: ISBN 978-82-91849-01-0

Kursavgift kr. 2.500.- for 12 kurskvelder.

Påmelding( bindende) innen tirsdag 27. januar til Hilde Røed : roeedberithilde4@gmail.com eller på sms 92825839 , ta gjerne også kontakt om det er ønskelig med mere informasjon om kursene.

På alle kurs vil man få innføring i italiensk skikk og bruk.

Kursavgiften betales til Dante Alighieri: bankkonto 8601 62 54829 Noter navn og trinn ved påmelding.
Dersom det ikke er nok påmeldte må vi forbeholde oss å avlyse kurs; evt innbetalt kursavgift vil bli refundert umiddelbart.

Hilsen og velkommen
Styret og skoleledelse Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Cari soci e amici di Dante Alighieri

tirsdag 17. juni i Dokkgata 1 klokka 19.00,- med følge hvis du ønsker det.

Galina Gaivoronskaia vil foredra om:

La storia del cibo e della cucina Piemontese

Galina Gaivoronskaia

Dr. Galina Gaivoronskaia har dr.grad i sosiologi fra NTNU med fokus på mat og kulturelle forskjeller i holdninger til bruk av nye teknologier i matproduksjon. Hun har publisert sine forskningsresultater i ulike internasjonale og norske bøker og tidsskrifter. Hun har blant annet undersøkt holdninger til mat basert på genetisk modifiserte organismer, og hun har studert hvordan etiske prinsipper kan brukes i beslutninger om innføring av nye typer mat.

Galina har bodd i Italia 6 år og var ansatt som ­koordinator for forlaget ”Il Secondo Rinascimento”. Der studerte hun også italiensk kultur og mat i et historisk perspektiv. Hjemme i Trondheim har Galina en samling av historiske bøker om italiensk matlaging, som for eksempel Pellegrino Artusis ”La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

I senere tid har Galina drevet foretaket ”Center for Future Studies of Food” (www.futuresfood.no) som har som mål å forstå sammenhengen mellom mat, miljø, samfunn og helse i nåtid og framtid.

A proposito della conferenza Galina dice:

“ .. La cucina ha un significato molto piu profondo che una maggioranza della gente si immagina. Rappresenta una separazione dell’uomo dalla natura, l’inizio della civiltà e riflette le diverse fasi nello sviluppo della società….” Galina suggerisce nella sua presentazione che diversi prodotti della cucina di Piemonte tranne altro i grissini o piatti sulla base dei famosi tartufi dimostrano l’importanza di un territorio, la storia e il simbolo di uno status nello sviluppo della cucina. Per esempio le tribù come i Longobardi, che hanno raggiunto l’Italia e il Piemonte nello 6 secolo D.C., avevano un’influenza decisiva per la cultura e la cucina. Non solo i piatti di carne ma anche una colomba di Pasqua sono legati ai Longobardi e avvenimenti storici di questo periodo. Essendo abili cacciatori e allevatori, i Longobardi fondavano la loro cultura alimentare sulla presenza degli animali. Proprio a loro si deve una serie di alimenti, nati dalla necessità di conservare per lunghi spostamenti le carni macellate: le conserve sotto sale (che essi importavano dalle saline di Comacchio) da cui trae, molto probabilmente, origine il prosciutto, bolliti, stracotti, stufati, brasati.

Anche gli anni del dominio francese molto più tardi durante l’epoca della Repubblica Piemontese creata da Napoleone hanno influenzato i modi di cucinare. Ricetti come la ratatuja o la presenza di diversi risotti sono chiare indicazioni dell’assimilazione delle abitudini francesi.

La cucina piemontese, come la maggior parte delle tradizioni culinarie italiane, affonda le sue radici nell’umile civiltà contadina, storicamente sottomessa a duchi e principi che dominavano il territorio. Galina descrive come la cucina dell’élite, usando la scrittura e creando i libri della cucina, ha potuto conservare anche la cucina della gente povera.

Nel mondo globalizzato i prodotti della cucina Piemontese sono apprezzati e diffusi in molti paesi.

Kvelden avsluttes med pastaretter fra Ristorantino Italiano og vin og/eller vann. Påmelding snarest mulig men senest mandag 16. juni til Elin Kvarme,

på e-post: elkvarm@online.no

I Dokkgata 1 vil det stå noen i døra og ta i mot deg. Skulle det mot formodning ikke gjøre det ringer du 480 77 897, så kommer vi og slipper deg inn.Benvenuti a tutti a una serata meravigliosa!

Il cinema italiano dal ’45 a oggi pdf

Un riassunto del cinema italiano dal Neorealismo ad oggi passando dalla rappresentazione realistica dell`Italia alla commedia all`Italiano anche scopre e denuncia in chiave ironica i difetti e le contraddizioni  degli Italiani per arrivare al cinema di poesia che i tre grandi protagonisti in Antonioni, Fellini e Pasolini.

 Gilberto SquizzatoIl conferenziere Gilberto Squizzato, giornalista e regista Rai,  autore di centinaia di inchieste , reportage, documentari , serie di fiction e tv movie. I suoi lavori hanno partecipato a numerose rassegne tele­visive in Italia e all`estero come la mostra del cinema per la Tv di Venezia, Helsinki film festival, Mostra inter­nazionale di Bruxelles, Prix Futura di Berlino e conse­guito significativi premi come il Premio della Critica Cinemato­grafica al Festival di Montecarlo. Già docente di giornalismo televisivo all`Università Statale di Milano e di Ideazione, sceneggiatura e regia della fiction presso la scuola nazionale di cinema a Milano e a Palermo da quest`anno insegna Ideazione e regia del reportage al centro sperimentale di cinematografia dell`Aquila. Ha numerose pubblicazioni tra cui La Tv che non c`è nel 2010

 Som vanlig vil det bli mat og vin etter møtet. De som ønsker å være med på måltidet bes melde fra til sekretær Elin Kvarme Elin Kvarme elkvarm@online.no så snart som mulig og aller helst innen tirsdag 9. april. Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne og man behøver ikke ha meldt seg på til måltidet for å komme. Styret har kjøpt nøkkelringer med en grei liten lykt. Dante emblem er påtrykt. De som ikke har fått «medlemsnøkkelringen» kan få den på møtet.

Blog Stats

  • 22,915 hits
Reklamer