You are currently browsing the category archive for the ‘Informasjon’ category.

Kjære medlemmer av Dante og mottagere av epost fra Dante.

Som vel alle vet er det innført nye regler for oppbevaring av data. I denne forbindelse vil Dante klargjøre følgende:

  1. Dante Trondheim har adresseliste over medlemmer og personer som har vært medlemmer eller som ønsker info fra DanteTrondheim
  2. Dante Trondheim oppbevarer kun email adresser og medlemmets betalingshistorikk mht kontingent
  3. Dante Trondheim vil ikke selge eller gi bort adresseliste eller andre opplysninger om personer på vår email liste uten spesifikk godkjennelse
  4. Dante Trondheim stryker fra vår adresse liste enhver som ønsker dette og vil da ikke beholde opplysninger om vedkommende.
  5. Om man ønsker å strykes fra adresse listen, send en email til Olav.Sellevold@ntnu.no  som vil formidle dette videre til listefører (sekretær og kasserer).
Reklamer

 

 

Styret i Dante Alighieri – Comitato di Trondheim – den italiensk foreningen i Trondheim – ønsker alle medlemmer (og de som vil bli medlemmer!) hjertelig velkommen til et nytt år. Vi regner med å få mange interessante møter. Vi møtes som regel i «FINSTUA» på Trondheim Hospital som ligger noen få skritt fra Leuthenhaven. Vi starter møtene med en liten innledning på norsk over et italiensk tema – det kan være beskrivelse av en severdighet, et sted, en vin eller en opera – noe vakkert og interessent finner vi alltid i Italia.

Vanligvis vil vi ha en italiensk foredragsholder.  De som ønsker å ta et glass vin under foredraget,  gjør det. Etter foredragene sitter vi sammen og tar en pastarett og et glass vin (italiensk -så klart!) eller vann.

Vi har også planer om filmkveld og en vinsmakingskveld. Medlemmene er velkomne til å komme med kommentarer og forslag til Styret for hvordan vi kan gjøre møter og program så interessant som mulig for nye og gamle medlemmer.

Hilsen fra Styret
Olav F Münter Sellevold
Presidente

Tirsdag 6. mars 2018. Årsmøte med valg. Alberto Milani.  La frontiera digitale

Tirsdag 24. april 2018. Carla Bencivenga Trillmich – Itinirari reconditi della citta eterna – i nuovi musei archeologici di Roma

Fredag 8. juni 2018. Sommermøte – sett av dato i almanakken!  Vi møtes til et lett foredrag – samtaler, mat og drikke

Tirsdag 11. september 2018. Pino Suriano. Come si riscopre e comunica un valore culturale: Matera e i Parchi letterari della Basilicata

Tirsdag  9. oktober 2018.  Alberto di Mauro. Il significato del vedere

Tirsdag 6. november 2018. Luca Paulesu. Una fantabiografia illustrata del piccolo Antonio Gramsci

 

 

 

Vi minnes Alessandro Leogrande som var foredragsholder her hos oss i oktober. Med stort engasjement for mennesker ga han nettopp ut boken GRENSEN (La Frontiera) som beskriver flyktningers problem – både ved grensene innen Afrika, men også den store grensen – Middelhavet. Vi viser til vedlagte link. Som det fremgår er det sannsynligvis en hjerneblødning som forårsaket dødsfallet, men dette er foreløpig usikkert.

Dante Trondheim har sammen med de andre Danteforeningene han besøkte sendt en hilsen fra oss til familien.

http://www.huffingtonpost.it/2017/11/27/alessandro-per-me-era-bellissimo-alessandro-era-la-gioia-addio-allo-scrittore-leogrande-penna-al-servizio-degli-ultimi_a_23288914/?utm_hp_ref=it-alessandro-leogrande

Hei alle dere medlemmer i Dante Alighieri;

Den italienske ambassaden i Oslo og Centrostudi Italo-norvegese a Tolfa har initiert et Roadshow i Trondheim om Tolfa og foreningens arbeid.

Det er et åpent gratis-arrangement, og arrangeres på NTNU bl.a. fordi det her arbeider 14 av foreningens medlemmer. Ambassaden har vært spesielt obs på universitetets rolle både nasjonalt og internasjonalt. Italienske akademikere og studiesenteret har pekt seg ut som en viktig aktør i studier og kulturutveksling mellom Norge og Italia.

Derfor er det ikke mindre viktig at vi her kan presentere hele det brede spekteret av Tolfa-foreningens aktiviteter i Tolfa og på senteret.

I programmet har vi foreløpig potensielt 10 presentasjoner.centrostudiroadshowtrh2017

Årsmøte i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

arrangeres 9. mars kl 1830 dvs 1 timer før konserten. Sakspapir er sendt ut til medlemmene per mail.

Om man ikke har fått tilsendt papir, vennligst ta kontakt med sekretær Elin Kvarme (Elin Kvarme <elkvarm@online.no>).

 

Spesialkonsert for Dante: Italiensk sang og musikk
Oddbjørn Anders Hagen-tenor, May- Britt Norum – sopran, Odd Håpnes – piano

Sted: Pilgrimsgården, Kjøpmannsgata 1, Trondheim

Tid: Onsdag 9. mars 2016, kl 19.30.
May-Britt Norum Oddbjørn Hagen og Odd Håpnes

Minikonserten presenterer sanger fra italiensk opera til smakebiter fra norsk og annen europeisk
musikk. Musikerne har alle sterk interesse for italiensk kultur og tradisjon.

Oddbjørn Anders Hagen har lærerutdanning med vekt på musikk. Han er kulturskolerektor i Levanger og har en allsidig produksjon bak seg innen sang, teater og revy, bla for Rikskonsertene.

May- Britt Norum, bosatt i Levanger, er klassisk skolert sopran. Hun har hatt større roller i oppsetninger som Chess, Sommer i Tyrol og Les Miserables. Hun er medlem av sanggruppen Huldra
og har hatt opptredener i regi av Rikskonsertene.

Odd Håpnes, tidligere kultursjef i Levanger. Han har master i musikk fra NTNU og er nå leder for Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg ved Nord Universitet, Levanger.

Denne trioen har ved flere anledninger hatt oppdrag sammen. De er kjent for sitt varierte repertoire fra Opera til Taube,  fra Prøysen og Pop. Alle tre bor i Levanger og har arbeidet med musikk for og med barn og ungdom i ulike sammenhenger.

Piccolo concerto con canzoni e musica italiana.
May-Britt Norum soprano, Oddbjørn Anders Hagen tenore, Odd Håpnes pianoforte.

Nidaros Pilgrimsgård , Kjøpmannsgata 1, Trondheim . Ore 19,30
Il piccolo concerto presenta arie d’opera italiane e alcuni pezzi di musica
norvegese ed europea. I musicisti hanno grande interesse per la cultura e le
tradizioni italiane.
Oddbjørn Anders Hagen è docente in pedagogia con indirizzo musicale. È
direttore della “Kulturskole” di Levanger. È, inoltre, membro del
“Levangeroktetten” ed è un musicista versatile con partecipazioni in teatro
e nei varietà , fra cui alcune produzioni del “Rikskonsert”.
May-Britt Norum vive a Levanger nel Trøndelag ed è soprano di
formazione classica. Ella ha avuto ruoli di spicco in produzioni come
Chess, Sommer i Tyrol e Les Miserables. Ha partecipato a spettacoli con
la regia del “Rikskonsert” ed è attualmente membro del gruppo canoro
“Huldra”.
Odd Håpnes è stato precedentemente direttore della cultura a Levanger e
membro del ”Levangeroktetten”. Egli ha un Master in musica rilasciato
dall’università NTNU di Trondheim . Attualmente è capo del Centro
Nazionale della cultura, salute e cura che ha sede nella Nord Universitet a
Levanger.
Questo trio ha spesso lavorato insieme con un repertorio vario che spazia
dall’opera a Taube, Prøysen e pop.
Risiedono tutti e tre a Levanger e hanno lavorato con la musica con
bambini e giovani contesti vari.

naufragio-della-querina_12285[1]Vi har fra Dante Alighieri i Oslo fått tilbud om å kjøpe boken ’Il naufragio della Quirina’. I Oslo er de 10 stykker som ønsker å kjøpe boken, som koster 150 Euro. I utgangspunktet har vi fått en rabatt på 15 % og bøkene fraktfritt levert til Oslo. Frakt Oslo-Trondheim tilkommer. Blir det til sammen flere enn 40 som bestiller boken, kan vi få en større rabatt. Roberta Luciani, Presidente DA Oslo, vil forhandle med Casa Editrice Nutrimenti, og hun har satt bestillingsfrist til 15. mars.

Send meg en e-post hvis du ønsker å bestille boken, elkvarm@online.no, eller send en SMS til mobilnummer 480 77 897

Vi starter årsmøtet kl 1900. Det skal være valg av ny president og deler av Styret. Innkalling er sendt alle medlemmer.

Etter årsmøtet holder Massimo Masci foredrag med tittel Il Cibo di Lazio. Massimo Masci er en institusjon i Terracina syd for Roma og driver et koselig enotek sammen med sin kone.  Om du skal til Italia, kan det være verd å ta en tur innom!

 2013-03-12 Massimo Masci

Husk å melde fra til Elin Kvarme (elkvarm@online.no ) om du vil ha mat og vin.terracina1

 

Det blir oppstart italienskkurs i Dantes regi høsten 2012. Språk er inngangen til kultur. Er du glad i Italia – er språkkurs det som kan gjøre det mer kjent med land og folk. Italienere er positive og forsøk på å snakke italiensk gir deg en «flying start» i relasjonene. Enten din interesse kommer fra mat, vin, natur, historie, opera – gir litt språkkunnskap det lille ekstra. Har du gått kurs tidligere, er det alltid nytt og lære. Språkkursene gir også mulighet til å treffe andre med samme interesse. Husk også at deltagelse på språkkurs gir gratis adgang til møter i den trondhjemske forening Dante Alighieri.

Kursstart uke 38 , 12 kurskvelder, a 2 timer. Pris 2.400.-     Meld deg på innen tirsdag 11. september 2012.

Påmelding er bindende ved innbetaling til kontonummer:  8601 62 54829 Dante Alighieri. Se alternative påmeldingsmåter nedenfor.

Trinn 1 : mandager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

Her trenger du  ingen forkunnskaper i italiensk

Trinn 3 : tirsdager   kl. 1730    Kursleder Hilde Røed

Her bør du til en viss grad kunne uttrykke deg muntlig ved bruk av presente, passato prossimo i enkle setninger

Trinn 5 : tirsdager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

For å ha utbytte av trinn 5 bør du kunne uttrykke deg ved hjelp av presente, passato prossimo, il futuro i enkel konversasjon med et visst  grunnleggende ordforråd

Kursene finner sted i Midtbyen. Adresse: Drillveita 1, Trondheim

Kursbok: Giovanni Lorenzi «il libro d`italiano»

I alle kurs vil man få innføring i italiensk kultur/skikk og bruk.

Påmelding innen tirsdag 11 september enten per epost til   roeedberithilde4@gmail.com     eller direkte på telefon    928 25 839

Betaling  av kursavgift betales til bankkonto 8601 62 54829 Dante Alighieri  (OBS Vennligst notere navn og trinn ved innbetaling.)

Som nevnt får du som språkstudent ved foreningen Dante Alighieri, Trondheim gratis adgang på alle foredrag oftest med dyktige italienske foredragsholdere

Velkommen på kurs!

Vi ønsker alle Dantemedlemmer – nye og gamle velkomne til høstsemesteret som starter opp 6. september 2012.
Vi vil gjerne ha en oppdatert adresseliste og og gi så god service som mulig. Noen Dantemedlemmer har utdaterte mailadresser. Andre ønsker å unngå Dantenyheter på mail. Vi ber derfor om at dersom du endret din mailadresse eller om du ikke har mottatt mail fra Styret – om at du henvender seg til vår sekretær, Elin Kvarme. Email adresse til Elin Kvarme: elkvarm@online.no ; eller ekv@foraas.no.  Dersom det er mer praktisk, kan du ta kontakt med en annen fra Styret.
Husk også andre møter i høst

9. Oktober 2012: Jørgen Lund, Oslo. Kurs i Olivenolje. Den første generelle delen blir holdt på italiensk, den andre praktiske del blir holdt på norsk.
Foreløpig program.
18.30 – 19.15: Foredrag om olivenoljens historie, olivendyrkning/innhøsting, moderne produksjon og klassifisering.
19.15 – 19.30: Pause
19.30 – 20.00: Vi smaker ekstra jomfru olivenoljer fra regionene Liguria, Veneto, Lazio og Sicilia.
November: Vinmøte
Desember: Julemøte

For Styret Olav FM Sellevold

Har du tips om hvor vi kan flytte våre møter til høsten 2009? Vi trenger et lokale som er rimelig å leie…hvis du har tips så send dem til Il presidente Stian Lydersen, e-post: stian.lydersen@ntnu.no.

Hvor skal vi ha Dantemøtene til høsten?

Hvor skal vi ha Dantemøtene til høsten?

Blog Stats

  • 22,915 hits
Reklamer