chris2

Kjære medlemmer i Dante Alighieri, Trondheim

Med dette bekjentgjøres at det avholdes:

Årsmøte og medlemsmøte i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Tirsdag 21. mars 2017 – kl 19.00 – i Finstua, Trondhjems Hospital.

Årsmøtet starter kl 19.00

Medlemsmøtet starter kl 19.30.

Det er sterkt ønskelig og VIKTIG for foreningens videre liv at så mange av medlemmene

som mulig møter på årsmøtet. Det skal velges ny formann og kasserer, og det er derfor

av aller største betydning at den som kan tenke seg å gjøre en tidsavgrenset innsats for

foreningen vår, melder fra til valgkomiteen, Olav Sellevold (olav.sellevold@ntnu.no)

ALLE FORSLAG TIL MEDLEMMER I STYRET TAS IMOT MED TAKK!

Se vedlagte dagsorden for årsmøtet og beskrivelse av program for medlemsmøtet.

 

Reklamer