Ole Tolstad er en sentral person i organiseringen av «klosteret» i Tolfa nord for Roma. Han vil foredra på italiensk om samarbeidet man har utviklet. Møtet holdes i Finstua på Trondheim Hospital 21. Februar kl 1930. Velkommen til nye og gamle medlemmer. Mat og vin som vanlig. Vi setter pris på at du melder fra innen 19. februar til E-mail   Elin Kvarme  ekv@foraas.no   eller  elkvarm@online.no om du vil delta i måltidet.

dante2013

Reklamer