Det blir oppstart italienskkurs i Dantes regi høsten 2012. Språk er inngangen til kultur. Er du glad i Italia – er språkkurs det som kan gjøre det mer kjent med land og folk. Italienere er positive og forsøk på å snakke italiensk gir deg en «flying start» i relasjonene. Enten din interesse kommer fra mat, vin, natur, historie, opera – gir litt språkkunnskap det lille ekstra. Har du gått kurs tidligere, er det alltid nytt og lære. Språkkursene gir også mulighet til å treffe andre med samme interesse. Husk også at deltagelse på språkkurs gir gratis adgang til møter i den trondhjemske forening Dante Alighieri.

Kursstart uke 38 , 12 kurskvelder, a 2 timer. Pris 2.400.-     Meld deg på innen tirsdag 11. september 2012.

Påmelding er bindende ved innbetaling til kontonummer:  8601 62 54829 Dante Alighieri. Se alternative påmeldingsmåter nedenfor.

Trinn 1 : mandager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

Her trenger du  ingen forkunnskaper i italiensk

Trinn 3 : tirsdager   kl. 1730    Kursleder Hilde Røed

Her bør du til en viss grad kunne uttrykke deg muntlig ved bruk av presente, passato prossimo i enkle setninger

Trinn 5 : tirsdager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

For å ha utbytte av trinn 5 bør du kunne uttrykke deg ved hjelp av presente, passato prossimo, il futuro i enkel konversasjon med et visst  grunnleggende ordforråd

Kursene finner sted i Midtbyen. Adresse: Drillveita 1, Trondheim

Kursbok: Giovanni Lorenzi «il libro d`italiano»

I alle kurs vil man få innføring i italiensk kultur/skikk og bruk.

Påmelding innen tirsdag 11 september enten per epost til   roeedberithilde4@gmail.com     eller direkte på telefon    928 25 839

Betaling  av kursavgift betales til bankkonto 8601 62 54829 Dante Alighieri  (OBS Vennligst notere navn og trinn ved innbetaling.)

Som nevnt får du som språkstudent ved foreningen Dante Alighieri, Trondheim gratis adgang på alle foredrag oftest med dyktige italienske foredragsholdere

Velkommen på kurs!

Reklamer