Cari soci e amici

Vi invitiamo a una conferenza Giovedi06. Settembre,

come di solito alle ore 19,30, a Finstua, Trondheims Hospital.

 

Kveldens foredragsholder er Solveig Tosi, født i Halden – har en karriere som går fra samling av tungmetaller rundt Oslofjorden, planlegging av botanisk have i Viterbo og undervisning om naturens mikroorganismer ved universitetet i Pavia. På kveldens møte vil hun diskutere menneskets avbilding av naturen og vise til eksempler fra italiensk billedkunst og skulptur. Det er mange som har vært i Villa Borghese i Roma og har sett Berninis fantastiske avbildning av Apollo og Dafne som er vist på billedet nedenfor, men kanskje ikke reflektert over treet og plantene.

 

IL LATO VERDE DELL’ARTE ITALIANA (La rosa non è solo una rosa)

Piante, fiori e frutti vengono spesso raffigurati nei quadri, nelle sculture, negli elementi architettonici e su vari oggetti artistici. La flora nell’arte italiana è ricch­issima di specie provenienti dalla pen­isola e da paesi lontani. Le piante si presentano nelle opere a ricordarci l’uso che ne faceva l’uomo in passato, a sim­bo­leggiare un significato nascosto, a rivelare un messaggio dell’artista e per molte specie esotiche a segnare il mo­mento del loro ingresso in Italia. Durante questo seminario si analizzeranno gli aspetti vegetali di alcune opere dell’arte italiana, indagando sul perché è stata scelta una particolare pianta e cercando di comprendere il legame esistente tra la sua biologia e l’interpretazione che ne fa l’uomo

 

 

Som vanlig vil det bli mat og vin etter møtet. De som ønsker å være med på måltidet bes melde fra til sekretær Elin Kvarme Elin Kvarme elkvarm@online.no (eller ekv@foraas.no )  så snart som mulig og aller helst innen tirsdag 4.september. Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne!

Reklamer