You are currently browsing the monthly archive for august 2012.

Det blir oppstart italienskkurs i Dantes regi høsten 2012. Språk er inngangen til kultur. Er du glad i Italia – er språkkurs det som kan gjøre det mer kjent med land og folk. Italienere er positive og forsøk på å snakke italiensk gir deg en «flying start» i relasjonene. Enten din interesse kommer fra mat, vin, natur, historie, opera – gir litt språkkunnskap det lille ekstra. Har du gått kurs tidligere, er det alltid nytt og lære. Språkkursene gir også mulighet til å treffe andre med samme interesse. Husk også at deltagelse på språkkurs gir gratis adgang til møter i den trondhjemske forening Dante Alighieri.

Kursstart uke 38 , 12 kurskvelder, a 2 timer. Pris 2.400.-     Meld deg på innen tirsdag 11. september 2012.

Påmelding er bindende ved innbetaling til kontonummer:  8601 62 54829 Dante Alighieri. Se alternative påmeldingsmåter nedenfor.

Trinn 1 : mandager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

Her trenger du  ingen forkunnskaper i italiensk

Trinn 3 : tirsdager   kl. 1730    Kursleder Hilde Røed

Her bør du til en viss grad kunne uttrykke deg muntlig ved bruk av presente, passato prossimo i enkle setninger

Trinn 5 : tirsdager kl. 1915    Kursleder Hilde Røed

For å ha utbytte av trinn 5 bør du kunne uttrykke deg ved hjelp av presente, passato prossimo, il futuro i enkel konversasjon med et visst  grunnleggende ordforråd

Kursene finner sted i Midtbyen. Adresse: Drillveita 1, Trondheim

Kursbok: Giovanni Lorenzi «il libro d`italiano»

I alle kurs vil man få innføring i italiensk kultur/skikk og bruk.

Påmelding innen tirsdag 11 september enten per epost til   roeedberithilde4@gmail.com     eller direkte på telefon    928 25 839

Betaling  av kursavgift betales til bankkonto 8601 62 54829 Dante Alighieri  (OBS Vennligst notere navn og trinn ved innbetaling.)

Som nevnt får du som språkstudent ved foreningen Dante Alighieri, Trondheim gratis adgang på alle foredrag oftest med dyktige italienske foredragsholdere

Velkommen på kurs!

Reklamer

Cari soci e amici

Vi invitiamo a una conferenza Giovedi06. Settembre,

come di solito alle ore 19,30, a Finstua, Trondheims Hospital.

 

Kveldens foredragsholder er Solveig Tosi, født i Halden – har en karriere som går fra samling av tungmetaller rundt Oslofjorden, planlegging av botanisk have i Viterbo og undervisning om naturens mikroorganismer ved universitetet i Pavia. På kveldens møte vil hun diskutere menneskets avbilding av naturen og vise til eksempler fra italiensk billedkunst og skulptur. Det er mange som har vært i Villa Borghese i Roma og har sett Berninis fantastiske avbildning av Apollo og Dafne som er vist på billedet nedenfor, men kanskje ikke reflektert over treet og plantene.

 

IL LATO VERDE DELL’ARTE ITALIANA (La rosa non è solo una rosa)

Piante, fiori e frutti vengono spesso raffigurati nei quadri, nelle sculture, negli elementi architettonici e su vari oggetti artistici. La flora nell’arte italiana è ricch­issima di specie provenienti dalla pen­isola e da paesi lontani. Le piante si presentano nelle opere a ricordarci l’uso che ne faceva l’uomo in passato, a sim­bo­leggiare un significato nascosto, a rivelare un messaggio dell’artista e per molte specie esotiche a segnare il mo­mento del loro ingresso in Italia. Durante questo seminario si analizzeranno gli aspetti vegetali di alcune opere dell’arte italiana, indagando sul perché è stata scelta una particolare pianta e cercando di comprendere il legame esistente tra la sua biologia e l’interpretazione che ne fa l’uomo

 

 

Som vanlig vil det bli mat og vin etter møtet. De som ønsker å være med på måltidet bes melde fra til sekretær Elin Kvarme Elin Kvarme elkvarm@online.no (eller ekv@foraas.no )  så snart som mulig og aller helst innen tirsdag 4.september. Alle medlemmer og andre interesserte er hjertelig velkomne!

Blog Stats

  • 22,915 hits
Reklamer