You are currently browsing the monthly archive for mai 2012.


Vi får besøk av professor Carlo Cecere den 30. mai 2012. Møtet blir som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Foredraget har tittel
l’architettura della piccola città, il suo processo storico e come difenderla.
Il paesaggio della piccola città in Italia tra storia e contemporaneità

Carlo Cecere presenterer 3 små italienske byer i 3 forskjellige regioner. Han vil analysere forholdet mellom de historiske bygningene og den moderne byutvikling. Disse småbyene har lange og sterke historietradisjoner og er lite involvert i utviklingen med globalisering som kan gjøre alle mer eller mindre like. Man kan på mange måter snakke om et lokalt prosjekt overfor et internasjonalt og globalt prosjekt. Han vurderer hvordan den moderne arkitektur påvirker utviklingen i slike sjarmerende småbyer. Hva skal vi ta vare på og hvordan styre utviklingen? Dette er jo interessante aspekter for oss i Trondheim som nettopp har fått byarkitekturen på dagsorden.

Carlo Cecere er professor i arkitektur ved l’Università “La Sapienza” i Roma. Hans forskningsinteresse har først og fremst vært rettet mot strategier for å gjøre byen god å bo i for innbyggerne.

Velkommen også til et glass vin og pasta etter foredraget. Det kan være en fin anledning til å bli nærmere kjent med mennesker som har lignende interesser.
Vi benytter anledningen også til å invitere til medlemskap i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Reklamer

Blog Stats

  • 22,915 hits
Reklamer