Kjære medlemmer og venner av Dante, Trondheim

Tirsdag 9. oktober kl 1900 (merk tiden) har Dante sin andre samling i Finstua, Trondheim Hospital-  Vår gjest er Alberto Di Mauro,  et reisende menneske. Han skal snakke om:

Il significato del vedere  (Betydningen av å se)

En nico (Alberto Di Mauro) er kunstnernavnet til en mann som reiser. Han har gjennom år besøkt steder overalt på kloden. Han har vist sine opplevelser i fotografiske bilder og har vist hvordan opplevelser gir et bilde av virkeligheten. Han har hatt utstillinger i Italia, men også i Ungarn, USA, Kazakhstan og Russland. I Museum for Multimediai Moskva har han vist mer enn 200 bilder i en utstilling kalt Realisme og Surrealisme! Han har vært gjest i mange on-line tidsskrift og har deltatt i radioprogrammer og i Master Class i fotografi.

Alberto Di Mauro er født i Messina, men flyttet som ung til Roma. Han tok eksamen ved La Sapienza universitetet i litteratur og senere også i fremmedspråk. Han er utdannet biblio-tekar. Han har studert i Norge hvor han har bodd i flere år. Arbeidet med kultur har gitt ham tilgang til mange italienske kulturinstitusjoner overalt i verden (Tel Aviv, Edinburgh, Dakar, Berlin, Jakarta, Tokyo, Moskva, Los Angeles), noe som har gitt fortsatt inspirasjon til å glede seg over oppdagelse av nye steder og nye kulturer. Han er æresmedlem i Akademi for bild-ende kunst i Moskva. Han ble han interessert i fotografi i 18-årsalderen og de siste 10 år har den tekniske utvikling gitt anledning til en svært personlig utvikling av arbeidene.

Hans viktigste utstillinger har vært: Andre hav og omgivelser, Museo del Carretto, Palermo, 2010; En italiener i Russland, vandreutstilling i Russland (Omsk, Samara, Togliattigrad, Novosibirsk, Krasnojarsk, Kazan) 2010/2011; Realisme og Surrealisme(Mote og stil i foto), Multimedia Art Museum, Moskva 2011; Roma – Budapest – Roma Tur – Retur, Det italienske kulturinstitutt, Budapest 2015; Det ubevegelige som forandres. Fokus på virkeligheten, L’Aquila, Pescara 2016. Publikasjon: En nico: på vandring i det fotografiske landskap(Gangemi International 2017).

 

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett sammen med foredragsholder og medlemmer etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com)eller på SMS / tel  934 52 262innen torsdag 4. oktober 2018.

Hjertelig velkommen

 

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

 

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

 

Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim
Il Martedì 9 ottobre, alle ore 19.00, si terrà la nostra seconda conferenza autunnale nella Finstua, Trondheim Hospital, Ospite della serata sarà Alberto Di Mauro, che parlerà sul tema:

Il significato del vedere

En nico (Alberto Di Mauro) nome d’arte di un viaggiatore che per anni ha visitato luoghi sparsi su tutto il nostro pianeta, traducendo in immagini fotografiche la sua originale e personale percezione della realtà. Sue esposizioni sono state organizzate in Italia e in altri Paesi tra i quali, Ungheria, Stati Uniti, Kazakistan e Russia, dove nel Museo Multimedia di Mosca ha presentato una sua ampia personale, “Realismo e Surrealismo” comprendente più̀ di 200 foto. È stato ospite in varie riviste on line, ha partecipato a programmi radiofonici e a master class sulla fotografia.

 

Nato a Messina, Alberto Di Mauro si è trasferito da giovane a Roma. In questa città, presso l’Università “La Sapienza”, si è laureato in Lettere e successivamente in Lingue Straniere, conseguendo anche il diploma di Bibliotecario. Ha continuato poi i suoi studi in Norvegia, dove ha soggiornato per alcuni anni. Il suo lavoro di addetto culturale, che lo ha portato a dirigere numerosi prestigiosi Istituti Italiani di Cultura nel mondo (Tel Aviv, Edimburgo, Dakar, Berlino, Jakarta, Tokyo, Mosca, Los Angeles), ha facilitato la sua costante passione di scoprire nuovi posti e nuove culture. È membro onorario dell’Accademia di Belle Arti di Mosca. Dall’età di 18 anni si interessa alla fotografia, ma negli ultimi 10 anni la tecnica digitale gli ha permesso di caratterizzare in modo più specifico i suoi lavori.

Principali mostre: “Altri mari e…dintorni”, Museo del Carretto Siciliano, Palazzo Daumale, Terrasini (Palermo) 2010; “Un italiano in Russia”, mostra itinerante in Russia (Omsk, Samara, Togliattigrad, Novosibirsk, Krasnojarsk, Kazan) 2010/2011; “Realismo e Surrealismo” (Fashion and Style in Photography), Multimedia Art Museum, Mosca 2011; “Roma Budapest Roma – andata e ritorno”, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2015; “Immota Mutantur. Una lente sulla realtà”, Palazzetto dei Nobili, L’Aquila 2016 –Mediamuseum, Pescara 2016. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “en nico: viaggiando nell’immaginario fotografico” (Gangemi International 2017).

Alla conferenza farà seguito vino e una piatta di pasta. Per prenotare la cena, fa contatto alla consigliereIngigerd Husbyn mail: (ingigerdhusbyn@gmail.com)

o tel / SMS al numero  934 52 262prima di giovedì  4. Ottobre 2018.

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

Reklamer

Kjære Dantemedlemmer – kjære venner

 

Vår første høstmøte vil finne sted i Finstua, Trondheim Hospital

tirsdag 11. september kl 1900. Vår gjest er journalisten og læreren Pino Suriano som holder foredrag over tema:

Hvordan kan vi gjenoppdage og videreformidle kulturelle verdier. Oldtidsbyen Matera – Europeisk kulturhovedstad 2019

Basalicata er regionen under «fotsålen» av Italia. Dette er tradisjonelt et fattig område, men fremstår nå som en modell for å samle oversikt over et områdes kulturelle ressurser og å evne formidling av dette i et kulturelt og turistmessig perspektiv. Matera som ligger i Basilicata er kjent for innspillingen av Mel Gibsons film «The passion of the Christ» der byen fungerte som oldtidens Jerusalem. Dialogen i filmen vakte spesiell oppsikt med innspilling på latin og arameisk. Historiene fra Matera  – resten av Italia er kanskje litt misunnelig – bidro til at Matera ble europeisk kulturhovedstad 2019. Lærdommen og inspirasjonen kan være hvordan man utnytter verdien av den lokale kulturelle arv.

Pino Suriano er lærer og journalist. Han har samarbeidet med flere italienske toppfolk. Han leder Dantekomiteen i Matera.  Han har videre utviklet nye måter å lære italiensk på og har også vært opptatt av språket på de nye sosiale media.  

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett sammen med foredragsholder og medlemmer etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com ) eller på

SMS / tel  934 52 262 innen torsdag 6.september.

Hjertelig velkommen

 

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

 

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

Carissimi soci ed amici

 

Martedi 11 settembre alle ore 1900 si svolgerà la nostra prima conferenza autunnale presso Finstua Trondheim Hospital.  Nostro ospite sarà il giornalista Pino Suriano che terrà una conferenza dal titolo:

Come si riscopre e comunica un valore culturale: Matera e i Parchi letterari della Basilicata

 

La conferenza potrebbe essere un momento di riflessione su un’area del Sud Italia riconosciuta come modello per la valorizzazione delle risorse culturali del territorio e una loro comunicazione in ottica turistica e culturale. Le vicende di Matera (prima definita “vergogna d’Italia” poi divenuta Capitale Europea della Cultura per il 2019) e dei Parchi Letterari della Basilicata, possono perciò rappresentare un’esperienza verso cui guardare per la valorizzazione di un patrimonio culturale.

Pino Suriano, insegnante e giornalista. Ha collaborato con alcune testate nazionali italiane e presiede il Comitato di Matera della Società Dante Alighieri. Ha ideato percorsi innovativi per l’apprendimento della lingua italiana anche in relazione ai nuovi linguaggi dei social network.

Alla conferenza farà seguito vino e una piatta di pasta. Per prenotare la cena, fa contatto alla consigliere Ingigerd Husbyn mail: ingigerdhusbyn@gmail.com  o tel SMS al numero  934 52 262 prima di Giovedì  6. settembre.

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

Kjære Dantevenner

Sommerfest sammen med venner av Italia og Dante! Tema på møtet blir VIN FRA PIEMONTE. Foredragsholder er vår utmerkede vinekspert, kasserer Roe Strømmen. Vi tester gode viner fra denne mest  berømte vinregionen – der de mest kjente er viner som Barolo, Barbaresco, Gattinara og mange andre. Roe vil lede oss gjennom testen før vi går til bords og går løs på kveldens buffet som ledsages av rød eller hvit vin.

Som vanlig planlegger vi en liten innledning om et italiensk tema før vi prøver vinene til Roe.

Festen vil bli holdt enten i Heimstadveien 16 på Ladehammeren (buss no 3 fra Munkegt stopp 5) eller i Galleri Kanalen etter hvor mange som melder seg på. Møtet er kun for medlemmer ettersom Dante Trondheim som vanlig sponser for å holde prisen på festen nede.

Pris kr 450 pr stk. Betales på VIPPS til kasserer Roe Strømmen, kontant på møtet eller til Dantes bankkonto (husk avsender).

Frist for påmelding: 12. juni 2018. (om du har problem med fristen – ta kontakt med undertegnede eller en i Styret)

Vi må bestille catering, kjøpe inn vin og bestemme lokale. Vi er derfor avhengige av å vite hvor mange som kommer. Det blir derfor bindende påmelding. Nærmere info kommer til dem som melder seg på festen.

Meld deg på med antall personer til Olav.Sellevold@ntnu.no eller på telefon / SMS til 926 12 568

Hjertelig velkommen til sommerfesten – i god gammel Dante Trondheim  tradisjon. Om du ikke er medlem – meld deg inn! vi har spennende møter også i høst.

På vegne av Styret

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjære medlemmer av Dante og mottagere av epost fra Dante.

Som vel alle vet er det innført nye regler for oppbevaring av data. I denne forbindelse vil Dante klargjøre følgende:

  1. Dante Trondheim har adresseliste over medlemmer og personer som har vært medlemmer eller som ønsker info fra DanteTrondheim
  2. Dante Trondheim oppbevarer kun email adresser og medlemmets betalingshistorikk mht kontingent
  3. Dante Trondheim vil ikke selge eller gi bort adresseliste eller andre opplysninger om personer på vår email liste uten spesifikk godkjennelse
  4. Dante Trondheim stryker fra vår adresse liste enhver som ønsker dette og vil da ikke beholde opplysninger om vedkommende.
  5. Om man ønsker å strykes fra adresse listen, send en email til Olav.Sellevold@ntnu.no  som vil formidle dette videre til listefører (sekretær og kasserer).

 

 

Den 24. april 2018 inviterer Dante til et møte som nok de fleste Italia-elskere vil glede seg til -Vandring i Roma – De nye arkeologiske museene. Møtet holdes i Finstua, Trondheims Hospital 24.4.2018 kl 1930. Kveldens foredragsholder vil være Clara Bencivenga Trillmich som er arkeolog og bor og arbeider Wien.

Under foredraget blir det som vanlig anledning til å ta et glass vin og etter foredraget  vil det bli servert en pastarett. Vi håper at så mange som mulig har anledning til å bli igjen etter foredraget. Man får anledning til å snakke med hverandre og med foredragsholder om sine opplevelser av foredraget og om sine opplevelser om / i Roma. Fint om dere som har lyst til å bli igjen til måltidet gir beskjed til Ingigerd Husbyn – helst før fredag 20. april. Som regel vil det være nok mat og drikke, men det blir jo laget begrenset mengde – så meld deg på til: ingigerdhusbyn@gmail.com eller tel 93452262

Foredraget vil være rikt illustrert med bilder, lett å forstå og vil belyse hva som er nytt og hvordan de nye arkeologiske museene er organisert. Vi kjenner til den rike arven som er tatt vare på i de arkeologiske museene i Roma – både fra antikken og middelalderen. Disse nye museene er blitt beriket fra nye utgravninger og har fått nye utstillinger de siste tyve år. Hun tar oss med på en stimulerende vandring for å bli kjent med de mindre berømte arkeologiske steder og også til mindre kjente museer som er i den evige stad. Vi kommer rundt og vil la oss inspirere også til å besøke igjen de steder man har vært før.

Clara Bencivenga er født i Torino, men bor og underviser som nevnt i Wien. Hun er utdannet i klassisk arkeologi ved universitetet i Napoli der hennes hovedoppgave beskrev bystrukturen i Selinuente – en gresk by på Sicilia. Hun videreutdannet seg ved La Sapienzia i Roma som klassisk arkeolog. Hun har arbeidet som Ispettore Archeologo i Salerno og Napoli. Hun har drevet utgravninger i syditalia (Magna Grecia), bla i Capua og Pompeii. Siden 1983 har arbeidet for det italienske utenriksministeriet som kulturattache i flere europeiske storbyer som Madrid, Berlin, København og Wien. Hun er en erfaren foredragsholder på de fleste nivå – også til lekfolk for å utbre kunnskap om den italienske kulturarven.

La Dante invita i soci della Dante alla conferenza che si terrà a Finstua, Trondheim Hospital 24. Aprile 2018 alle 7.30 PM.
Il tema per la conferenza: Itinerari reconditi della Città Eterna: i nuovi musei archeologici di Roma.

La conferenziera sarà il archeologo Clara Bencivenga Trillmich. È possibile prendere un bicchiere di vino durante la conferenza e prendiamo una cena leggera insieme dopo la conferenza. Per favore, se volete mangiare indica a Ingigerd Husbyn a email: ingigerdhusbyn@gmail.com o a telefono 93452262

La conferenza illustra il sistema dei nuovi musei archeologici che, negli ultimi venti anni, sono venuti ad arricchire il già peraltro ampio panorama della museologia romana, soprattutto in quel campo così straordinario e peculiare della città che è quello della storia di Roma antica e medievale. Essa costituisce, così, un itinerario stimolante di conoscenza attraverso siti archeologici e patrimoni museali meno noti della Città Eterna: e quindi, un invito a visitarla di nuovo!

Clara Bencivenga e laureata in Archeologia classica presso l’Università di Napoli (1976, con una tesi sulla topografia e l’urbanistica dell’antica città greca di Selinunte, in Sicilia) e specializzata successivamente in Archeologia Classica presso la Scuola Nazionale di Archeologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Dal 1978 al 1982 ha lavorato come ‘Ispettore archeologo’ con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di Salerno e Napoli, centrandosi sulla problematica e sull’attività di scavo e tutela delle colonie greche dell’Italia meridionale (l’antica Magna Grecia), nonché a Capua e a Pompei. Dal 1982 è sposata con l’archeologo tedesco Walter Trillmich. Dal 1983 al 2017 ha lavorato con il Ministero degli Affari Esteri, presso gli Istituti Italiani di Cultura di Madrid, Berlino, Copenaghen e Vienna. Ha tenuto numerosissime conferenze – sia a livello scientifico in seminari e congressi specialistici, sia a livello divulgativo per promuovere la conoscenza del nostro patrimonio archeologico all’estero – ed ha pubblicato numerosi articoli scientifici in riviste specializzate.

Benvenuti a tutti

Olav F Münter Sellevold

Presidente del Consiglio, Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

 

 

 

 

 

 

Vi inviterer til Årsmøte 6. mars 2018 kl 1900 i Finstua, Trondheim Hospital. Sakspapir for årsmøtet er sendt ut per mail til medlemmene. Vi minner om at kontingent må være betalt for å delta på årsmøtet.

Etter årsmøtet – kl 1930 er det medlemsmøte med

Alberto MilaniLa Frontiera Digitale : Opportunità’ per esportare eccellenza Italiana.

Den teknologiske utvikling er et middel til å bedre eksporten av italiensk avanserte og luksuriøse produkter. Brand navnet Made in Italy innehar verdier som også kan formidle økonomiske og kulturelle verdier. Dette har også økende betydning i en globalisert handel og utvikling. det er nødvendig å formidle de emosjonelle verdier for å få frem budskapet. Man ønsker også å styrke tilbud og servise til kundene ved å formidle den italienske gjestfriheten.

Alberto Milani leder the Luxury Division of Richline Group a Berkshire Hathaway Company og er President of the Italy America Chamber of Commerce i New York. Han har også hatt ledende stillinger i Procter & Gamble, Sector Sport Watches, Bulgari and Buccellati som nylig er solgt til et kinesisk konglomerat.  Alberto Milani er en etterspurt foredragsholder på samlinger for industri og «branding» organisasjoner, men også i utdannings øyemed. Man kan mene at han har en visjonær tilnærming til salg og er anerkjent av både relevante publikasjoner og markedsledende bedrifter.

Det vil som vanlig bli anledning til å kjøpe vin og en pastarett. Påmelding til dette gjøres til
ingigerdhusbyn@gmail.com eller tel 93452262 helst innen fredag 2. mars.

Vi minner og om at kontigenten for 2018 må betalast for å delta på årsmøtet. Kontingent for 2018 er enkeltmedlem kr 400 – familie kr 500 kr. Kontingenten betales til Dante Alighieri, Comtitato di Trondheim ved kasserer Roe Strømmen bankkonto: 8601 62 54829

Benvenuti a tutti

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

 

Kjære Dantemedlemmer – i samarbeid med eiere og drivere av Galleri Kanalen, innbyr Styret i Dante til filmkveld for medlemmene (og de som  ønsker å bli medlemmer) til en filmklassiker – Federico Fellini – I vitelloni!

Filmen er Fellinis mesterverk – delvis selvbiografisk – om hvordan det å vokse opp og  bli moden – hvordan er det å finne mening med livet i en liten Italiensk kystby ( Rimini)?

I Vitelloni  lit. «The Bullocks») is a 1953 Italian comedy-drama directed by Federico Fellini from a screenplay by Fellini, Ennio Flaiano and Tullio Pinelli. The film launched the career of Alberto Sordi, one of post-war Italy’s most significant and popular comedians, who stars with Franco Fabrizi and Franco Interlenghi in a story of five young Italian men at crucial turning points in their small town lives.[1] Recognized as a pivotal work in the director’s artistic evolution, the film has distinct autobiographical elements that mirror important societal changes in 1950s Italy.[2] Recipient of both the Venice Film Festival Silver Lion in 1953, and an Academy Award nomination for Best Writing in 1958,[3] the film’s success restored Fellini’s reputation after the commercial failure of The White Sheik (1952). (Fra Wikipedia)

Det blir en kort innledning om Federico Fellini – på norsk – og det blir nok anledning til å se på utstillingen i galleriet.

Pizza og forfriskninger

Påmelding til Ingigerd Husbyn – Ingigerdhusbyn@gmail.com -tel 934 52 262

Hilsen Styret – Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

 

Styret i Dante Alighieri – Comitato di Trondheim – den italiensk foreningen i Trondheim – ønsker alle medlemmer (og de som vil bli medlemmer!) hjertelig velkommen til et nytt år. Vi regner med å få mange interessante møter. Vi møtes som regel i «FINSTUA» på Trondheim Hospital som ligger noen få skritt fra Leuthenhaven. Vi starter møtene med en liten innledning på norsk over et italiensk tema – det kan være beskrivelse av en severdighet, et sted, en vin eller en opera – noe vakkert og interessent finner vi alltid i Italia.

Vanligvis vil vi ha en italiensk foredragsholder.  De som ønsker å ta et glass vin under foredraget,  gjør det. Etter foredragene sitter vi sammen og tar en pastarett og et glass vin (italiensk -så klart!) eller vann.

Vi har også planer om filmkveld og en vinsmakingskveld. Medlemmene er velkomne til å komme med kommentarer og forslag til Styret for hvordan vi kan gjøre møter og program så interessant som mulig for nye og gamle medlemmer.

Hilsen fra Styret
Olav F Münter Sellevold
Presidente

Tirsdag 6. mars 2018. Årsmøte med valg. Alberto Milani.  La frontiera digitale

Tirsdag 24. april 2018. Carla Bencivenga Trillmich – Itinirari reconditi della citta eterna – i nuovi musei archeologici di Roma

Fredag 8. juni 2018. Sommermøte – sett av dato i almanakken!  Vi møtes til et lett foredrag – samtaler, mat og drikke

Tirsdag 11. september 2018. Pino Suriano. Come si riscopre e comunica un valore culturale: Matera e i Parchi letterari della Basilicata

Tirsdag  9. oktober 2018.  Alberto di Mauro. Il significato del vedere

Tirsdag 6. november 2018. Luca Paulesu. Una fantabiografia illustrata del piccolo Antonio Gramsci

 

 

 

to rome with love1

Begynnerkurs – Nivå A1
Mandager kl.17.30-19.00. 12 kurskvelder hver kursdag 45 min x 2.

Til dette kurset er det ikke nødvendig med forkunnskap i italiensk. Kun nødvendig med lyst til å lære om Italia med italiensk språk og kultur.

Her lærer man å fortelle om seg selv, bygge opp setninger samt stille spørsmål. Hvordan bestiller man mat – reserverer bord på restaurant / osteria – hvordan forteller man om seg selv og hva man har opplevd.
Kursbok: New Italian Espresso- Textbook , New Italian Espresso Workbook, Alma Edizioni

 

Neste skritt – Fortsettelse – Nivå A2
Mandager kl.19.15 – 20.45 12 kurskvelder hver kursdag 45 min x 2.

Dette er for litt mer viderekommende. Det er ikke veldig avansert, men man skal ha en viss kjennskap til italiensk språk. Ta kontakt med kursleder Angelica om du er i tvil om dette er kurset for deg.

Her forutsettes det at man kan bruke enkle setninger med «il presente» og noe kunnskap om «il passato prossimo».
Kursbok: New Italian Espresso – Textbook , New Italian Espresso, Workbook , Alma Edizioni.

Pris for hvert kurs: kr. 2500.-
Det betales til Angelica Lopriore – kontonr: 4420.09.93478 Sparebank 1 SBM. Merk med eget navn og hvilket kurs man melder seg på (A1- A2).  Påmelding er gjeldende når kursbeløpet er innbetalt. Fint om man melder seg på så snart som mulig for å sikre at kurset kan avholdes.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig deltagelse for å kunne gjennomføre kurset. Ved avlyst kurs vil selvfølgelig hele beløpet bli refundert.

Sted- Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgt 1 (opp langs elven fra gamle bybro).

Velkommen til kurs enten du er nybegynner eller bare nysgjerrig!

Bernini Apollo & Dafne

Bøkene (e-bok eller trykk) kan kjøpes online eller ved nærmeste bokhandel. https://www.almaedizioni.it/en/
• ARK BOKHANDEL – kundesenter@ark.nohttp://www.ark.no/SamboWeb/side.do?dokId=548280
• NORLI BOKHANDEL – internett@norli.no

Video tutorial e-book – Alma Edizioni- Italiano.
Du kan gjerne ta kontakt med kursleder Angelica Astrid Helene Lopriore, på telefon eller email. tlf. 90127423, lopriore.angelica@gmail.com

 

Vi minnes Alessandro Leogrande som var foredragsholder her hos oss i oktober. Med stort engasjement for mennesker ga han nettopp ut boken GRENSEN (La Frontiera) som beskriver flyktningers problem – både ved grensene innen Afrika, men også den store grensen – Middelhavet. Vi viser til vedlagte link. Som det fremgår er det sannsynligvis en hjerneblødning som forårsaket dødsfallet, men dette er foreløpig usikkert.

Dante Trondheim har sammen med de andre Danteforeningene han besøkte sendt en hilsen fra oss til familien.

http://www.huffingtonpost.it/2017/11/27/alessandro-per-me-era-bellissimo-alessandro-era-la-gioia-addio-allo-scrittore-leogrande-penna-al-servizio-degli-ultimi_a_23288914/?utm_hp_ref=it-alessandro-leogrande

Blog Stats

  • 23 471 hits
Reklamer