Dantedì, lo studioso Enrico Malato  Noi, moderni come Dante
Dante, Homer og Vergil Rafael (Vaticanmuseet)
Dantes Hovedkvarter i Palazzo Firenze i Roma ber Dantemedlemmer verden over om å samle seg om Dante på Dante-dagen den 25 mars. Dette er første gang vi må feire DanteDag uten å kunne samles. Den tragiske utvikling av Corona-virus epidemien bestemmer også over kulturen. Les derfor sammen fra La Divina Commedia. Åpne dører, gå på balkongen og les: det positive – amor vincit omnia – kjærligheten overvinner alt.
Det man leser er fra Inferno, den 3. sangen der Francesca og Paolo viser at kjærligheten overvinner alt til tross for den tragiske slutten på deres kjærlighet. Erik Ringens oversettelse / gjendiktning  (Bokvennen 2017).  Paolo og Francesca er et klassisk kjærlighetspar. Francesca da Polenta (datter av Ravennas hersker) ble  giftet bort til Gianciotto di Malatesta (sønn av Riminis hersker). Gianciottos bror, Paolo, og Francesca forelsket seg i hverandre. Ettersom de var i «slekt» (hun var gift med Paolos bror) var dette incest. De ble halshugget i 1285.
Amor som lett kan ramme edle hjerter
fikk ham forelsket i den vakre kroppen
som jeg ble fratatt; måten smerter enda
Amor, som aldri skåner den som elskes
fikk meg så dypt forelsket i hans skjønnhet
at vi, som du kan se, er sammen enda
Dantedì: dichiariamo il nostro amore per l’Italia con le parole di Paolo e Francesca
Flashmob #Dantedì#stoacasacon
Società Dante Alighieri lancia una campagna mondiale per celebrare il Sommo Poeta leggendo la Divina Commedia.  Il 25 marzo si celebrerà il Dantedì, la giornata internazionale dedicata al Sommo Poeta e principio del grande viaggio umano, esemplare ed artistico della Divina Commedia.
Lo celebreremo per la prima volta mentre il coronavirus ci “offende”,  tenendoci separati dai luoghi e dalle persone che amiamo, mentre l’Amore e Dante ci uniscono. La Società Dante Alighieri invita tutti a superare l’isolamento aprendo le finestre e i balconi delle nostre case per leggere due terzine del canto dantesco in cui Paolo e Francesca dimostrano che l’amore vince tutto.
Perché, come tutto il mondo ci sta dimostrando in questi giorni, anche l’amore per l’Italia non ci abbandonerà. L’appuntamento è per mercoledì 25 marzo alle 18 italiane, per leggere tutti insieme le terzine qui sotto riportate che vi invitiamo a registrare con gli smartphone e a condividere nei social network con hashtag
#stoacasacondante #ioamolacultura #WeAreItaly
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
[Dante Alighieri, Divina Commedia, Inf., V canto]
Per informazioni: Ufficio stampa: redazione@ladante.it
Olav FM Sellevold

 

Dantemedlemmer husker at vi hadde besøk av Gioia Pace på møte. Hennes tema var Sicilia. Hun sender følgende lille dikt til oss i Norge. Ikke den store poesi eller medisinske analyse, men en hyggelig påminnelse av at man er sammen i denne krisen. OFMS.

Vi pensiamo sempre con molto affetto,

Gioia e Mario Rizza

Che cos’ è che in aria vola?

C’è qualcosa che non so?

Come mai non si va a scuola?

Ora ne parliamo un po’.

 

Virus porta la corona,

ma di certo non è un Re,

e nemmeno una persona:

ma allora, che cos’è?

 

È un tipaccio piccolino,

così piccolo che proprio,

per vederlo da vicino,

devi avere il microscopio.

 

È un tipetto velenoso,

che mai fermo se ne sta:

invadente e dispettoso,

vuol andarsene qua e là.

 

È invisibile e leggero

e, pericolosamente,

microscopico guerriero,

vuole entrare nella gente.

Ma la gente siamo noi,

io, te, e tutte le persone:

ma io posso, e anche tu puoi,

lasciar fuori quel briccone.

 

Se ti scappa uno starnuto,

starnutisci nel tuo braccio:

stoppa il volo di quel bruto:

tu lo fai, e anch’io lo faccio.

 

Quando esci, appena torni,

va’ a lavare le tue mani:

ogni volta, tutti i giorni,

non solo oggi, anche domani.

 

Lava con acqua e sapone,

lava a lungo, e con cura,

e così, se c’è, il birbone

va giù con la sciacquatura.

 

Non toccare, con le dita,

la tua bocca, il naso, gli occhi:

non che sia cosa proibita,

però è meglio che non tocchi.

 

Quando incontri della gente,

rimanete un po’ lontani:

si può stare allegramente

senza stringersi le mani.

 

Baci e abbracci? Non li dare:

finché è in giro quel tipaccio,

prudente rimandare

ogni bacio e ogni abbraccio.

 

C’è qualcuno mascherato,

ma non è per Carnevale,

e non è un bandito armato

che ti vuol fare del male.

 

È una maschera gentile

per filtrare il suo respiro:

perché quel tipaccio vile

se ne vada meno in giro.

 

E fin quando quel tipaccio

se ne va, dannoso, in giro,

caro amico, sai che faccio?

io in casa mi ritiro.

 

un’idea straordinaria,

dato che è chiusa la scuola,

fino a che, fuori, nell’ aria,

quel tipaccio gira e vola.

 

E gli amici, e i parenti?

Anche in casa, stando fermo,

tu li vedi e li senti:

state insieme sullo schermo.

chi si vuole bene, può

mantenere una distanza:

baci e abbracci adesso no,

ma parole in abbondanza.

 

Le parole sono doni,

sono semi da mandare,

perché sono semi buoni,

a chi noi vogliamo amare.

 

Io, tu, e tutta la gente,

con prudenza e attenzione,

batteremo certamente

l’antipatico birbone.

 

E magari, quando avremo

superato questa prova,

tutti insieme impareremo

una vita saggia e nuova.

 

Roberto Piumini

Kjære medlemmer og venner av Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Vi er i vanskelige tider med et virus som gir alvorlig sykdom og som vi må ta alvorlig. Våre italienske venner sliter – I Milano er situasjonen slik at det ikke er tilstrekkelig med intensivplasser – ikke tilstrekkelig antall respiratorer eller personell til å betjene de pasientene som kommer inn. De har måttet ta i bruk metoder som vi i vår del av verden bare kjenner fra svære katastrofer og krig. De kan ikke gi den beste behandling til alle. Legene på Intensivavdelingene må vurdere – har denne pasienten stor sjanse til å overleve – om ikke – må man gi lindrende behandling som ikke er så ressurskrevende.  Selv har jeg arbeidet i intensivmedisin i over 40 år og har ikke opplevd dette i Norge. Vi håper vi slipper å se slikt. Men det krever at alle spiller på det samme laget og arbeider sammen. 

Dere vet vi forlengst har avlyst årsmøtet den 24 mars. Vi ønsket ikke ha gjester fra Italia nå, selv om Toscana var lite plaget. Vi ønsket heller ikke samling der man kunne få spredd smitte blant medlemmer. Nå har Regjeringen kommet til samme konklusjon og vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Så vidt jeg vet er det første gang det har skjedd at vi har måttet avlyse et årsmøte.  Dere som er medlmmer i Dante må finne dere i å ha det Styret vi har i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim – inntil årsmøtet kan avholdes. Styret har innlemmet Brit Skjelbred i vårt videre arbeid. Hun er kandidat til Styret. Det var planlagt møter i april / mai og juni, men sannsynligheten taler for at vi ikke kommer igang igjen med Dante før etter sommerferien.  Beskjeder vil bli gitt så snart vi vet noe mer.

Coronavirus er et lumsk agens. Hos 90% av de som blir smittet blir det kun en lett sykdom som går over uten problem. Men resten blir syke – og noen svært alvorlig syke. Selv om de gamle er mest utsatt, er det også unge mennesker som dør. Det nødvendig å sørge for at ikke alle blir smittet samtidig. Om vi klarer det, er det mulig for helsevesenet å behandle alle på den beste måten. Klarer vi det ikke, kan vi oppleve «italienske tilstander» der sykehusene må legge pasienter til side. De etiske dilemma dette byr på, skal jeg ikke ta opp her. MEN vi må alle delta! Derfor snakker vi om DUGNAD. God håndvask og avstand til andre enn de som er i egen husstand er det viktigste. Vi kan avlyse selskaper og sammenkomster – vi kan unngå kafeer og andre steder der folk samles. Når vi går tur, kan vi gå sammen med få og holde avstand! Vi kan klare det vi håper, nemlig at helsevesenet vil være i stand til å makte oppgavene sine.

Men det vil gå bra! Andrà bene!! Ta vare på hverandre! Mange er redde og engstelige. Det er kanskje muligheter til å gjøre det man har tenkt så lenge – ta kontakt med en som er alene og kanskje sitter med spørsmål man skulle ha snakket om – bruk tiden til noe meningsfullt! Hvorfor ikke lese italiensk! Start med å høre på Presidenten i Dante Alighieri, Andrea Riccardi, som taler til alle Dante komiteer i verden fra Palazzo Firenze i Roma! Du finner talen her på denne nettadressen: Kopier adressen og sett inn i din nettleser: https://vimeo.com/398213374

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold, Presidente

 

 

Velkommen til årets første møte i Dante Trondheim

Tirsdag 18, februar 2020 kl 1900

Trondheim Befalsforening, Vår Frues gt 4.

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til det første Dantemøtet i det nye året. Som dere har sett av det fore-løpige programmet vil tema på møtet være Venezia. Møtet holdes i nytt lokale! dvs. Trondheim Befalsforening, Vår Frues gate 4 (vis a vis Vår Frues Kirke). Noen kjenner lokalet fra Benitos restaurant. Inngang fra Vår Frues gate (ikke Vår Frues Strete).

 

Medlemmer av Dante (Brit Skjelbred, Roe Strømmen, Marleen Laschet, Einar Weidemann, Olav Sellevold) holder korte foredrag som vil  være både på norsk og italiensk og vil gi små glimt av historie, folkeliv, kunst og problemer. Dette er byen som alle italiaelskere kjenner eller ønsker å kjenne. Venezia har vært en magnet på turister siden 1500 tallet. Det var en obligatorisk stopp på den «store dannelsesreisen» under 17-18 -1900 tallet. I dag kan man nesten si at det flommer turister inn over lagunen. De kommer med fly, tog og til og med svære krus-båter. Men – det er nok en like stor opplevelse idag å se de fantastiske bygningene, kanalene, broene og folkelivet. Her er historie og nåtid vevet sammen i en enestående symfoni. Nærheten til Adriaterhavet gjør at «il cielo è sempre grigio a Venezia», men da blir det sommerstid heller ikke så varmt som i mange andre italienske byer.

  • Venezias karneval er unikt og maskene har klassiske trekk som har steget ut av historien. De taler til oss både som kunstverk og som påminnelse av byens ærerike og problematiske historie.
  • Byen som er reist på påler, synker. Det blir oftere at byen oversvømmes av Acqua Alta – høyvannet. Dette skaper store ødeleggelser. Dante Trondheim har i 2019 gitt et lite symbolsk bidrag på vegne av medlemmene til gjenreising og reparasjoner etter fjorårets flom. Kan disse ødeleggelsene motarbeides – og kan man redde byen på lengre sikt? Dette er et av de problemer vi tar opp i foredragene.

Vi kan innta et glass vin under foredraget og spise sammen et lett måltid og la praten gå etter foredraget. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen mandag 17. februar. Meny vil være forskjellig type pizza fra Peppes og som vanlig en bra italiensk rød vin.

Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Medlemsavgift er kr 450 for enkeltmedlem og kr 600 for familie.

Husk å skrive på navn og «Medlem 2020» på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 

 

 

 

 Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri vi invita alla conferenza a Trondheim Befalsforening, Vår Frues gt 4

Il tema è Venezia. Le conferenze saranno tenute in italiano e norvegese. I conferenzieri sono soci di Dante Trondheim. La Dante Trondheim ha inviato un dono simbolico come aiuta per ristituire i danni dell’Acqua Alta di 2019.

I temi sono:

  • Episodi della storia di Venezia
  • il carnevale e le maschere di Venezia
  • La lotta contro Acqua Alta a Venezia

Come di solito c’è vino da bere e un bel pasto (pizza) di mangiare. Si può pagare alla conferenza con VIPPS o banca ( Danske Bank 8601.62.54829. att Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome). Per favore indica a Ingigerd Husbyn, per mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS  / tel  934 52 262 prima di lunedì Febbraio 17, 2020.

Soci di Dante Trondheim hanno entrata gratis, non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.

È  possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo o NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il tuo nome e “socio 2020”.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

Møtet holdes i Trondheim Befalsforening, Vår Frues gt 4 – bak Vår Frues Kirke

Kjære venner av Dante Trondheim

Her kommer det foreløpige program for møtene i Dante i 2020. Det første møte blir den 18. februar 2020. Invitasjon kommer snart. Sett av datoene for møtene! og bli med og få høre og snakke om Italia, italiensk kultur, mat og drikke.  Fint om du husker å betale medlemskontingent! Kr 450 for enkeltmedlem og kr 600 for familie. Betal til Dante Trondheim ved kasserer Roe Strømmen, Danske Bank 8601.62.54829

Mnd Conferenziere  Tema
Tirsdag 18. Februar Brit Skjelbred

Roe Strømmen Olav Sellevold

E. Weidemann

Venezia – Episoder fra historien – karneval – kunst – kampen mot tidevannet
Tirsdag 24. Mars Eleonora Sandrelli Årsmøte

Cortona e gli Etruschi

Tirsdag 21. April Arduino D’Anna Ciclovie turistiche in Italia: la realizzazione delle più spettacolari piste ciclabili al mondo tra sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale
Tirsdag 9. Juni Stefano Angelotti Non solo arte, cibo e cultura: L’avventura dell’industria italiana
Tirsdag 15. September Daniela di Pinto La Norvegia nei documenti: un viaggio all’interno della Biblioteca Apostolica Romana

Alt:  I manoscritti del viaggio di Piero Querini alla scoperta della Norvegia

Tirsdag 6. oktober Francesca Piccardin Piero della Francesca, maestro dei maestri. Luce e prospettiva nel Rinascimento
Tirsdag 3.november Davide Frainetti Gelato: dal prodotto tradizionale Italiano al business nel mondo. L’innovazione che guarda al passato.
Desember Kommer senere Julemøte

 

Kjære venner av Dante Trondheim og Italia!
Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim, ønsker alle – gamle og nye medlemmer en flott julefeiring og et godt nytt år. Vi håper du vil bli med oss videre og – dersom det er noe tid siden du var i Dante, kanskje du vil bli med oss og fornye bekjentskapet i det nye året? Det blir et interessent program for de fleste. Programmet blir lagt ut på nettsidene våre over nyttår. Du har mulighet til å høre italiensk og prate med andre som har lignende interesser.

 

Il paese Casale Marittimo in Toscana in inverno

Piazza di Spagna, Roma in inverno

 

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

Trondheim Oktober 2019

Kjære Dantevenner
Dante Trondheim inviterer til nytt møte tirsdag 19. november 2019, kl 1900 i Finstua, Trondheim Hospital. Dersom du vil delta på vårt tradisjonelle pastamåltid etter foredraget, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn innen fredag 15 november 2019 (email: ingigerdhusbyn@gmail.com – tel 934 52 262).

Denne gangen presenterer vi et foredrag av vårt eget medlem, tidligere Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred. Brit har god kjennskap til Italia. Hun har vært og er interessert i både klassisk og moderne arkitektur som vi har hørt tidligere. Hun er opptatt av bygg som uttrykk for kunst og funksjon. Renessansens høysete i Italia var Firenze. Pionerne innen arkitektur studerte den klassiske romerske byggkultur, trakk ut essensen av form og konstruksjon og gjenskapte en ny arkitektur basert på romersk ingeniørkunst og klassiske skjønnhetsideal. En av disse multikunstnerne og pionerene var Filippo Brunelleschi. Vi kjenner ham først og fremst fra hans største mesterverk, kuppelen på domkirken i Firenze.

Dette møtet handler om et annet verk fra hans tegnebrett: OSPEDALE DEGLI INNOCENTI, og den helt spesielle funksjonen dette bygget har fylt opp gjennom århundrene.

Istituto degli Innocenti (tidligere Spedale degli Innocenti / Ospedale degli Innocenti) ved Piazza Santissima Annunziata i Firenze er en velkjent bygning for mange. Den er en av de første renessansebygningene i verden, kanskje den aller første, og er bygd med utgangspunkt i tegninger av Filippo Brunelleschi. De karakteristiske barnerelieffene i fasaden er utformet av Andrea della Robbia.
I dag inneholder instituttet to barnehager, en førskole, tre familieboliger innrettet for å ta imot barn i fosterhjem og vanskeligstilte mødre, og i tillegg forskningskontorer for UNICEF. I 1997 ble instituttet utnevnt til Nasjonalt senter for dokumentasjon og analyser av barndom og ungdom, som nasjonalt og europeisk referansepunkt for å fremme og ivareta barns rettigheter.

Ospedale 3 Della Robbia

Bygningen er viktig på grunn av sin arkitektur og funksjonen den har i dag, men også på grunn av livet som er levd innenfor veggene i nesten 600 år. Den var verdens første spesialiserte hjem for hittebarn. Det ble innviet 25. januar 1445. Lo Spedale degli Innocenti er en spesielt kjær institusjon for innbyggerne i Firenze. Med sin funksjon som mottaks- og utdanningssted for forlatte barn er den en av flere steder i byen som har forent skjønnhet og barmhjertighet gjennom århundrer.

Foredraget blir holdt på norsk. Alle er velkomne til møtet. Vi kan ta et glass vin under foredraget og spiser et lett pastamåltid etter foredraget. Medlemmer kommer gratis mens ikke-medlemmer betaler kr 100. Vin og mat betales via VIPPS, bank eller kontant under møtet.

Hjertelig velkommen
På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold
Presidente

 

Cari amici di Dante

Dante Alighieri, Comitato di Dante Trondheim vi invita alla conferenza Martedì 19. novembre 2019, alle ore 1900 a Finstua, Trondheim Hospital. La conferenziera sara nostro socio, Brit Skjelbred che sta facendo una conferenza dal titolo: L’Istituto degli Innocenti a Frenze.

L’Istituto degli Innocenti (già Spedale degli Innocenti), che si trova in piazza Santissima Annunziata a Firenze, è un edificio molto conosciuto. È una delle prime architetture rinascimentali al mondo, forse la prima in assoluto, ed è basato su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi. I rilievi in terracotta invetriata bianca e azzurra con i celebri putti vennero aggiunti da Andrea della Robbia.

Ospita a tutt’oggi due asili nido, una scuola materna, tre case famiglia destinate all’accoglienza di bambini in affido familiare e madri in difficoltà, nonché alcuni uffici di ricerca dell’UNICEF; con la legge 451/1997 l’istituto è divenuto il Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza, punto di riferimento nazionale ed europeo per la promozione della cura dei diritti dell’infanzia.

È un edificio importante per la sua architettura, per il lavoro svolto oggigiorno, ma anche per la vita vissuta tra le mura per quasi 600 anni. È stato il primo brefotrofio specializzato d’Europa, inaugurato il 25 gennaio 1445. Gli Innocenti sono un’istituzione particolarmente cara ai fiorentini, pensata per l’accoglienza e l’educazione dell’infanzia abbandonata, uno dei tanti luoghi della città in cui, nel corso dei secoli, bellezza e carità hanno costituito un binomio fondamentale.

Ospedale 1

La conferenza sarà tenuta in norvegese.  Si è benvenuto di bere un bicchiere di buon vino durante la conferenza e a partecipare con noi a una cena leggera dopo. I Soci di Dante, Trondheim entrano gratis – non-soci pagano NOK 100. Vino e cena si può pagare con VIPPS, banca o contanti.
Se ha la voglia di partecipare alla cena, per favore, indica a consigliere Ingigerd Husbyn prima di venerdì 15. novembre 2019 (email: ingigerdhusbyn@gmail.com – tel 934 52 262).

Benvenuti a tutti
Il Consiglio di Dante Alighieri, Comitato di Trondheim
Olav FM Sellevold
Presidente

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til Filmmøte. Møtet holdes som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Denne gangen blir møtet på annen ukedag dvs. onsdag 9. oktober 2019.

Vi viser filmen San Lorenzo-natten (la notte di San Lorenzo). Filmen er laget av de to kjente italienske filmskaperne, brødrene Paolo og Vittorio Taviani og ble nominert til gullpalmen i Cannes og fikk juryens pris og

en rekke andre priser bl.a. for beste regi og beste manuskript (David di Donatello).

«I Nord-Italia under krigens siste skjelvende dager, trekker fascister og tyskere seg tilbake med den brente jords taktikk foran de allierte styrkenes fremmarsj. Det vakre toskanske landskapet utgjør en skjør idyll. Krypskyttere gjemmer seg i åkrene. Bombefly brøler over en klarblå himmel. I den Nord-Italienske byen San Martino er alle hus minelagt.  Noen av by beboerne er lei av å stole på høyere makter og apatisk vente på redningen og velger i ly av mørket å gi seg i veg sørover mot de allierte troppene. Befrielsen har aldri vært så nær og tilværelsen aldri så farlig. Flukten utspiller seg under selveste San Lorenzo-natten da ens drømmer i følge folketroen skal bli oppfylt om man ser en stjerne faller. Men i en tid som lokker frem det mørkeste i mennesket, finnes bare en drøm å holde fast ved – å selv ta makten over sin skjebne og gjenerobre sin egen frihet.»

Filmen vises for medlemmer – italiensk tale og norske undertekster. Vi kan innta et glass vin under filmen og spise sammen og la praten gå etter filmen. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen fredag 4. oktober.

Vi ønsker alle velkomne til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift. Den som melder seg inn nå etter sommerferien betaler halv medlemskontingent dvs. NOK 225 for enkeltmedlem og NOK 300 for familie. Betal til DanteKonto att. Kasserer Roe Strømmen kto 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

  • Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 

Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri invita i soci alla riunione con Film a Finstuen, Trondheim Hospital il mercoledì (NB) Ottobre 9. alle sette (1900).

Mostriamo  il film La notte di San Lorenzo – di fratelli Vittorio e Paolo Taviani. Il film era nominato alla palma d’oro al festival di Cannes. Riceva il premio della giuria e tanti altri premi per esempio David di Donatello (1982-83).  Il film è mostrato con lingua italiana e sotto-titoli in Norvegese.

È l’estate del 1944, il paese di San Martino (nome di fantasia che richiama San Miniato, città d’origine dei registi) è nel mezzo della guerra di Resistenza. I nazisti all’approssimarsi delle truppe Alleate ordinano a tutta la popolazione di riunirsi nel duomo. Un gruppo di uomini, donne e bambini, guidato dal fattore Galvano, temendo una possibile trappola, decide di fuggire e abbandona il paese col favore della notte,

per andare incontro agli americani che arrivano da sud. Poco dopo nella chiesa ha effettivamente luogo la temuta strage perpetrata dai nazisti. Mentre i fuggitivi si trovano in un campo a raccogliere il grano con un gruppo di contadini legati alla resistenza vengono attaccati da un gruppo di fascisti, tra cui Marmugi, figlio quindicenne di Marmugi e il Giglioli. Dopo una scaramuccia sanguinosa i fascisti sopravvissuti mostrano la loro codardia uccidendo a sangue freddo alcuni sopravvissuti di San Martino (Nicola, Dilvo, una coppia di anziani) e venendo poi a loro volta uccisi dagli altri del gruppo.  Gli scampati allo scontro riparano in un cascinale dove trascorrono la notte e Galvano corona il suo sogno d’amore con la cugina Concetta. All’alba giunge la notizia dell’arrivo degli Alleati. È la Liberazione, i sopravvissuti fanno insieme ritorno a San Martino, tranne Galvano che resta a riflettere sotto la pioggia nell’aia del cascinale che li ha ospitati per la notte.»

Come al solito c’è vino da bere e qualcosa da mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, a mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262 prima di venerdì Ottobre 4. 2019. Soci di Dante Trondheim entrata gratis. Non-soci potranno inscriversi come socio alla riunione o per pagare la quota a Dante Trondheim att. Roe Strømmen Danske Bank No. 8601.62.54829. Non dimentica scrivere il suo nome. Per il resto del anno c’è mezza quota i.e. NOK 225 per socio singolo – NOK 300 per famiglia.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

Vi beklager, men vi må avlyse møtet 1. oktober.  Vår foredragsholder har nettopp  meldt at hun dessverre ikke kan komme likevel. Vi kommer tilbake med ny melding om møte ganske snart.

Olav FM Sellevold

Presidente

Anagni – et glemt smykke – by og katedral – nær Roma.

Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale

Finstua Trondheim Hospital 3. sewptember kl 1900.

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til det første Dantemøtet etter sommerferien. Møtet holdes som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Vår gjest er er Davide Angelucci viser bilder og video fra denne spesielle historiske byen

Vi kan innta et glass vin under foredraget og spise sammen et lett måltid og la praten gå etter foredraget. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen torsdag 29. august.  Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

(Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste)

Vår gjest, Davide Angelucci, er kunsthistoriker og forsker med doktorgrad i historie og bevaring av kunst og arkitektur. Han arbeider med formidling og undervisning og har også fungert som turistgaid. Han har samarbeidet som kurator med museet for katedralen i Anagni i ti år.

Litt om foredrag og tema: Katedralen i Anagni er virkelig et smykke i det panorama som finnes av kunsthistoriske interessante bygg i det sentrale Italia. Bygningen har karakteristiske romansk-gotiske trekk og ligger og breier seg i det indre av byen og i dalen. Kirken er i dag domkirke for et lite sogn, men har en rik – mer enn 1000-årig historie. Kirken har huset historiske hendelser som har betydd mye for Europas utvikling og historie. Keiser Fredrik Barbarossa og hans sønnesønn, Fredrik II av Suevia ble ekskommunisert her – viktige romersk-katolske helgener ble kanoniserte slik som St Chiara av Assisi. En viktig figur er også den store cistercienser teologen Bernardo di Chiaravalle. Han er kanskje er lite kjent hos oss, men han var Dantes følgesvenn på hans veg til Paradis.

Byen ble dominert av familien Conti som gjennomførte store arkitektoniske byggearbeider og byen er og knyttet til kulten og dyrkningen av den engelske helgenen, Thomas av Becket som vi kjenner fra flere store filmer. Gjennom sitt foredrag vil vår gjest vise bilder og video fra byen og katedralen.

Spesielt interessent er krypten til San Magno også kalt «middelalderens Sixtinske kapell» – som er kirkens største skatt. Krypten er kandidat til Unesco verdensarv- monument. Om man vil ha en forsmak, kan man se en liten omvisning på ( https://vimeo.com/288856348 ). San Magno, byens skytshelgen, var biskop og døde (ca 251 e.Kr) under kristenforfølgelse som var satt i sene av keiser Decius. Liket ble halshugget og etter en omsvevende tilværelse kom levningene til krypten. Freskene som viser historier fra bibelhistorien er sannsynligvis malt av tre kunstnere, en benediktinermunk som malte i bysantinsk stil, videre Cenne di Pepi «Cimabue» (1240-1301) og Giotto di Bondone (1267-1337).

Anagni er kjent som fødested for fire paver: Innocens III (1198–1216), Gregor IX (1227–41), Alexander IV (1254–61) og Bonifatius VIII (1294–1303). Bonifacius den 8. (pave 1294-1303) var den mest markante skikkelsen. Han overtalte sin fromme og asketiske forgjenger, Celestin V til å gi fra seg pavestolen for deretter å sette ham i fengsel hvor han døde. Bonifatius fikk orden på Vatikanets finanser, arkiv og bibliotek. Han opprettet Romas universitet nær Pantheon, det det befant seg frem til 1935. «En høyhjertet synder» har noen kalt ham, mens Dante plasserte ham i helvete. Anagni var residensby for keiser Fredrik II (1194-1250)  (Suevia) og var et fortrukket bosted for mange adelsfamilier fra Roma (fex Borgia, Cajetani, Colonna, Orsini).

Litt mer historie: Bonifatius var sterkt opptatt av kirkens verdslige makt. Da Filip «den vakre» av Frankrike (1285- 1314) skattla kirken for å finansiere krigen mot England. Bonifacius ble rasende og forbød den franske kirke å betale. Filip svarte med å forby utførsel av gull og verdisaker noe som ble et hardt slag mot kirkens finanser. I sin bulle fra 1296 beskrev Bonifatius beskatningen som et eksempel på de lidelsene som lekfolk utsatte geistligheten for. Filip titulerte ham ikke med det gjengse «Deres Hellighet», men som «Deres Største Dumhet». I bullen Unam sanctam (1302) skirver Bonifatius at finnes det bare én kirke, og den styres av Jesu stedfortreder dvs. paven i Roma. Paven kan kun dømmes av Gud selv. Bonifatius avslutter med at ethvert menneske plikter å underkaste seg paven i Roma, ellers taper man sin sjels salighet.

Vi ser de samme problemstillinger i Norge med kong Sverre Sigurdson «som talte Roma midt imot» hundre år tidligere. Filip «den vakre» forlangte at det ble innkalt et konsil for å avsette Bonifatius, som Filip anklagde for kjetteri og for mord på sin forgjenger, Celestin. Filip fikk rede på at paven planla å exkommunikere ham. Kongens menn sammen med Giovanni “Sciarra” Colonna fengslet Bonifatius i Anagni. «Lo schiaffo di Anagni» henspiller på at Sciarra skal ha gitt paven «en lusing» da han nektet å trekke bannbullen mot kongen (Divina Comedia, Purgatorio XX, 85-90). Etter to dager ble paven befridd av borgere fra Anagni og han returnerte til Roma hvor han døde en måned senere «av sinnsbevegelse».

Filip trengte penger til å styre. Han forfulgte derfor jøder og lombarder, og han oppløste i 1307 Tempelridderne. Kongen overtok derfor veldige eiendommer i gods og penger. Dette er myteomspunnet og emne for mange romantiserende bøker (Dan Brown og Tom Egeland). Han gjorde Frankrike til en kongestyrt og sentralisert stat. Striden mellom stat og kirke tok en ny vending med nederlaget for Bonifatius.

Filip fikk flyttet hele pavestolen til Avignon (1309). Han forsterke sin makt, men slapp også de ustanselige oppgjørene mellom rivaliserende romerske adelsfamilier (Fex Orsini vs Colonna). Paven residerte i Frankrike i 70 år og de pavene som ble valgt der var alle franske. I romanen Rosens navn av Umberto Eco belyses pavens krav på makt og rikdom og hans kamp mot dem som  hevdet at kirken bare skulle sørge for menneskets sjel. I Danmark er Bonifatius kjent fra striden mellom erkebiskop Jens Grand i Lund og kong Erik Menved.

Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri vi invita alla riunione a Finstuen, Trondheim Hospital il Martedì Settembre 3 alle sette (1900).

Il nostro ospite è Davide Angelucci con il tema:  Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale.  Davide Angelucci, laureato in Storia dell’Arte e dottore di ricerca (PhD) in Storia e Conservazione dell’Oggetto d’Arte e di Architettura, abilitato all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle scuole secondarie di secondo grado e alla professione di Guida Turistica, collaboratore e curatore del Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) da circa dieci anni.

La Cattedrale di Anagni è un gioiello nel panorama storico-artistico dell’Italia centrale. L’edificio, dai caratteri romanico-gotici, si impone sull’intera città e sulla sua vallata. Esso è ancora oggi a capo di una diocesi piccola nelle dimensioni territoriali, ma ricca di una storia più che millenaria.

La Cattedrale fu sede di importanti eventi che hanno segnato la storia di tutta l’Europa, come le scomuniche degli imperatori Federico Barbarossa e Federico II di Svevia, o le canonizzazioni di importanti santi della Chiesa di Roma quali santa Chiara d’Assisi e san Bernardo di Chiaravalle, il grande teologo dell’Ordine cistercense, celebrato anche da Dante nella Divina Commedia come guida nel suo viaggio nel Paradiso.

La città di Anagni offre, però, molto altro ancora. Le lotte per l’egemonia tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia, il dominio della famiglia Conti, i grandi interventi architettonici, il forte legame con la storia e il culto del santo inglese Thomas Becket, il poderoso Palazzo della Ragione e la lunga storia di sede papale tra Medioevo e prima età moderna hanno disegnato i contorni di una città excelsa, la cui storia grandiosa si respira in ogni angolo. Celebri versi danteschi che hanno fissato eternamente il ricordo del più importante fatto storico avvenuto nella nostra città, lo Schiaffo di Anagni. (Purgatorio XX, 85-90). Durante la presentazione saranno mostrate fotografie e video della città e della Cattedrale, con un’attenzione particolare alla Cripta di San Magno, il tesoro più prezioso che la città conservi. Questo splendido monumento è candidato ad essere accreditato come uno dei siti patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO ed è unanimemente riconosciuto come meritevole di questa onorificenza.

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262 prima di giovedì Agosto 29, 2019. Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  È  possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att. tessoriere Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

 

 

 

 

 

 

Blog Stats

  • 27 049 hits