Kjære venner av Dante Trondheim og Italia!
Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim, ønsker alle – gamle og nye medlemmer en flott julefeiring og et godt nytt år. Vi håper du vil bli med oss videre og – dersom det er noe tid siden du var i Dante, kanskje du vil bli med oss og fornye bekjentskapet i det nye året? Det blir et interessent program for de fleste. Programmet blir lagt ut på nettsidene våre over nyttår. Du har mulighet til å høre italiensk og prate med andre som har lignende interesser.

 

Il paese Casale Marittimo in Toscana in inverno

Piazza di Spagna, Roma in inverno

 

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

Trondheim Oktober 2019

Kjære Dantevenner
Dante Trondheim inviterer til nytt møte tirsdag 19. november 2019, kl 1900 i Finstua, Trondheim Hospital. Dersom du vil delta på vårt tradisjonelle pastamåltid etter foredraget, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn innen fredag 15 november 2019 (email: ingigerdhusbyn@gmail.com – tel 934 52 262).

Denne gangen presenterer vi et foredrag av vårt eget medlem, tidligere Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred. Brit har god kjennskap til Italia. Hun har vært og er interessert i både klassisk og moderne arkitektur som vi har hørt tidligere. Hun er opptatt av bygg som uttrykk for kunst og funksjon. Renessansens høysete i Italia var Firenze. Pionerne innen arkitektur studerte den klassiske romerske byggkultur, trakk ut essensen av form og konstruksjon og gjenskapte en ny arkitektur basert på romersk ingeniørkunst og klassiske skjønnhetsideal. En av disse multikunstnerne og pionerene var Filippo Brunelleschi. Vi kjenner ham først og fremst fra hans største mesterverk, kuppelen på domkirken i Firenze.

Dette møtet handler om et annet verk fra hans tegnebrett: OSPEDALE DEGLI INNOCENTI, og den helt spesielle funksjonen dette bygget har fylt opp gjennom århundrene.

Istituto degli Innocenti (tidligere Spedale degli Innocenti / Ospedale degli Innocenti) ved Piazza Santissima Annunziata i Firenze er en velkjent bygning for mange. Den er en av de første renessansebygningene i verden, kanskje den aller første, og er bygd med utgangspunkt i tegninger av Filippo Brunelleschi. De karakteristiske barnerelieffene i fasaden er utformet av Andrea della Robbia.
I dag inneholder instituttet to barnehager, en førskole, tre familieboliger innrettet for å ta imot barn i fosterhjem og vanskeligstilte mødre, og i tillegg forskningskontorer for UNICEF. I 1997 ble instituttet utnevnt til Nasjonalt senter for dokumentasjon og analyser av barndom og ungdom, som nasjonalt og europeisk referansepunkt for å fremme og ivareta barns rettigheter.

Ospedale 3 Della Robbia

Bygningen er viktig på grunn av sin arkitektur og funksjonen den har i dag, men også på grunn av livet som er levd innenfor veggene i nesten 600 år. Den var verdens første spesialiserte hjem for hittebarn. Det ble innviet 25. januar 1445. Lo Spedale degli Innocenti er en spesielt kjær institusjon for innbyggerne i Firenze. Med sin funksjon som mottaks- og utdanningssted for forlatte barn er den en av flere steder i byen som har forent skjønnhet og barmhjertighet gjennom århundrer.

Foredraget blir holdt på norsk. Alle er velkomne til møtet. Vi kan ta et glass vin under foredraget og spiser et lett pastamåltid etter foredraget. Medlemmer kommer gratis mens ikke-medlemmer betaler kr 100. Vin og mat betales via VIPPS, bank eller kontant under møtet.

Hjertelig velkommen
På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold
Presidente

 

Cari amici di Dante

Dante Alighieri, Comitato di Dante Trondheim vi invita alla conferenza Martedì 19. novembre 2019, alle ore 1900 a Finstua, Trondheim Hospital. La conferenziera sara nostro socio, Brit Skjelbred che sta facendo una conferenza dal titolo: L’Istituto degli Innocenti a Frenze.

L’Istituto degli Innocenti (già Spedale degli Innocenti), che si trova in piazza Santissima Annunziata a Firenze, è un edificio molto conosciuto. È una delle prime architetture rinascimentali al mondo, forse la prima in assoluto, ed è basato su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi. I rilievi in terracotta invetriata bianca e azzurra con i celebri putti vennero aggiunti da Andrea della Robbia.

Ospita a tutt’oggi due asili nido, una scuola materna, tre case famiglia destinate all’accoglienza di bambini in affido familiare e madri in difficoltà, nonché alcuni uffici di ricerca dell’UNICEF; con la legge 451/1997 l’istituto è divenuto il Centro nazionale di documentazione e analisi sull’infanzia e l’adolescenza, punto di riferimento nazionale ed europeo per la promozione della cura dei diritti dell’infanzia.

È un edificio importante per la sua architettura, per il lavoro svolto oggigiorno, ma anche per la vita vissuta tra le mura per quasi 600 anni. È stato il primo brefotrofio specializzato d’Europa, inaugurato il 25 gennaio 1445. Gli Innocenti sono un’istituzione particolarmente cara ai fiorentini, pensata per l’accoglienza e l’educazione dell’infanzia abbandonata, uno dei tanti luoghi della città in cui, nel corso dei secoli, bellezza e carità hanno costituito un binomio fondamentale.

Ospedale 1

La conferenza sarà tenuta in norvegese.  Si è benvenuto di bere un bicchiere di buon vino durante la conferenza e a partecipare con noi a una cena leggera dopo. I Soci di Dante, Trondheim entrano gratis – non-soci pagano NOK 100. Vino e cena si può pagare con VIPPS, banca o contanti.
Se ha la voglia di partecipare alla cena, per favore, indica a consigliere Ingigerd Husbyn prima di venerdì 15. novembre 2019 (email: ingigerdhusbyn@gmail.com – tel 934 52 262).

Benvenuti a tutti
Il Consiglio di Dante Alighieri, Comitato di Trondheim
Olav FM Sellevold
Presidente

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til Filmmøte. Møtet holdes som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Denne gangen blir møtet på annen ukedag dvs. onsdag 9. oktober 2019.

Vi viser filmen San Lorenzo-natten (la notte di San Lorenzo). Filmen er laget av de to kjente italienske filmskaperne, brødrene Paolo og Vittorio Taviani og ble nominert til gullpalmen i Cannes og fikk juryens pris og

en rekke andre priser bl.a. for beste regi og beste manuskript (David di Donatello).

«I Nord-Italia under krigens siste skjelvende dager, trekker fascister og tyskere seg tilbake med den brente jords taktikk foran de allierte styrkenes fremmarsj. Det vakre toskanske landskapet utgjør en skjør idyll. Krypskyttere gjemmer seg i åkrene. Bombefly brøler over en klarblå himmel. I den Nord-Italienske byen San Martino er alle hus minelagt.  Noen av by beboerne er lei av å stole på høyere makter og apatisk vente på redningen og velger i ly av mørket å gi seg i veg sørover mot de allierte troppene. Befrielsen har aldri vært så nær og tilværelsen aldri så farlig. Flukten utspiller seg under selveste San Lorenzo-natten da ens drømmer i følge folketroen skal bli oppfylt om man ser en stjerne faller. Men i en tid som lokker frem det mørkeste i mennesket, finnes bare en drøm å holde fast ved – å selv ta makten over sin skjebne og gjenerobre sin egen frihet.»

Filmen vises for medlemmer – italiensk tale og norske undertekster. Vi kan innta et glass vin under filmen og spise sammen og la praten gå etter filmen. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen fredag 4. oktober.

Vi ønsker alle velkomne til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift. Den som melder seg inn nå etter sommerferien betaler halv medlemskontingent dvs. NOK 225 for enkeltmedlem og NOK 300 for familie. Betal til DanteKonto att. Kasserer Roe Strømmen kto 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

  • Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 

Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri invita i soci alla riunione con Film a Finstuen, Trondheim Hospital il mercoledì (NB) Ottobre 9. alle sette (1900).

Mostriamo  il film La notte di San Lorenzo – di fratelli Vittorio e Paolo Taviani. Il film era nominato alla palma d’oro al festival di Cannes. Riceva il premio della giuria e tanti altri premi per esempio David di Donatello (1982-83).  Il film è mostrato con lingua italiana e sotto-titoli in Norvegese.

È l’estate del 1944, il paese di San Martino (nome di fantasia che richiama San Miniato, città d’origine dei registi) è nel mezzo della guerra di Resistenza. I nazisti all’approssimarsi delle truppe Alleate ordinano a tutta la popolazione di riunirsi nel duomo. Un gruppo di uomini, donne e bambini, guidato dal fattore Galvano, temendo una possibile trappola, decide di fuggire e abbandona il paese col favore della notte,

per andare incontro agli americani che arrivano da sud. Poco dopo nella chiesa ha effettivamente luogo la temuta strage perpetrata dai nazisti. Mentre i fuggitivi si trovano in un campo a raccogliere il grano con un gruppo di contadini legati alla resistenza vengono attaccati da un gruppo di fascisti, tra cui Marmugi, figlio quindicenne di Marmugi e il Giglioli. Dopo una scaramuccia sanguinosa i fascisti sopravvissuti mostrano la loro codardia uccidendo a sangue freddo alcuni sopravvissuti di San Martino (Nicola, Dilvo, una coppia di anziani) e venendo poi a loro volta uccisi dagli altri del gruppo.  Gli scampati allo scontro riparano in un cascinale dove trascorrono la notte e Galvano corona il suo sogno d’amore con la cugina Concetta. All’alba giunge la notizia dell’arrivo degli Alleati. È la Liberazione, i sopravvissuti fanno insieme ritorno a San Martino, tranne Galvano che resta a riflettere sotto la pioggia nell’aia del cascinale che li ha ospitati per la notte.»

Come al solito c’è vino da bere e qualcosa da mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, a mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262 prima di venerdì Ottobre 4. 2019. Soci di Dante Trondheim entrata gratis. Non-soci potranno inscriversi come socio alla riunione o per pagare la quota a Dante Trondheim att. Roe Strømmen Danske Bank No. 8601.62.54829. Non dimentica scrivere il suo nome. Per il resto del anno c’è mezza quota i.e. NOK 225 per socio singolo – NOK 300 per famiglia.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

Vi beklager, men vi må avlyse møtet 1. oktober.  Vår foredragsholder har nettopp  meldt at hun dessverre ikke kan komme likevel. Vi kommer tilbake med ny melding om møte ganske snart.

Olav FM Sellevold

Presidente

Anagni – et glemt smykke – by og katedral – nær Roma.

Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale

Finstua Trondheim Hospital 3. sewptember kl 1900.

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til det første Dantemøtet etter sommerferien. Møtet holdes som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Vår gjest er er Davide Angelucci viser bilder og video fra denne spesielle historiske byen

Vi kan innta et glass vin under foredraget og spise sammen et lett måltid og la praten gå etter foredraget. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen torsdag 29. august.  Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

(Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste)

Vår gjest, Davide Angelucci, er kunsthistoriker og forsker med doktorgrad i historie og bevaring av kunst og arkitektur. Han arbeider med formidling og undervisning og har også fungert som turistgaid. Han har samarbeidet som kurator med museet for katedralen i Anagni i ti år.

Litt om foredrag og tema: Katedralen i Anagni er virkelig et smykke i det panorama som finnes av kunsthistoriske interessante bygg i det sentrale Italia. Bygningen har karakteristiske romansk-gotiske trekk og ligger og breier seg i det indre av byen og i dalen. Kirken er i dag domkirke for et lite sogn, men har en rik – mer enn 1000-årig historie. Kirken har huset historiske hendelser som har betydd mye for Europas utvikling og historie. Keiser Fredrik Barbarossa og hans sønnesønn, Fredrik II av Suevia ble ekskommunisert her – viktige romersk-katolske helgener ble kanoniserte slik som St Chiara av Assisi. En viktig figur er også den store cistercienser teologen Bernardo di Chiaravalle. Han er kanskje er lite kjent hos oss, men han var Dantes følgesvenn på hans veg til Paradis.

Byen ble dominert av familien Conti som gjennomførte store arkitektoniske byggearbeider og byen er og knyttet til kulten og dyrkningen av den engelske helgenen, Thomas av Becket som vi kjenner fra flere store filmer. Gjennom sitt foredrag vil vår gjest vise bilder og video fra byen og katedralen.

Spesielt interessent er krypten til San Magno også kalt «middelalderens Sixtinske kapell» – som er kirkens største skatt. Krypten er kandidat til Unesco verdensarv- monument. Om man vil ha en forsmak, kan man se en liten omvisning på ( https://vimeo.com/288856348 ). San Magno, byens skytshelgen, var biskop og døde (ca 251 e.Kr) under kristenforfølgelse som var satt i sene av keiser Decius. Liket ble halshugget og etter en omsvevende tilværelse kom levningene til krypten. Freskene som viser historier fra bibelhistorien er sannsynligvis malt av tre kunstnere, en benediktinermunk som malte i bysantinsk stil, videre Cenne di Pepi «Cimabue» (1240-1301) og Giotto di Bondone (1267-1337).

Anagni er kjent som fødested for fire paver: Innocens III (1198–1216), Gregor IX (1227–41), Alexander IV (1254–61) og Bonifatius VIII (1294–1303). Bonifacius den 8. (pave 1294-1303) var den mest markante skikkelsen. Han overtalte sin fromme og asketiske forgjenger, Celestin V til å gi fra seg pavestolen for deretter å sette ham i fengsel hvor han døde. Bonifatius fikk orden på Vatikanets finanser, arkiv og bibliotek. Han opprettet Romas universitet nær Pantheon, det det befant seg frem til 1935. «En høyhjertet synder» har noen kalt ham, mens Dante plasserte ham i helvete. Anagni var residensby for keiser Fredrik II (1194-1250)  (Suevia) og var et fortrukket bosted for mange adelsfamilier fra Roma (fex Borgia, Cajetani, Colonna, Orsini).

Litt mer historie: Bonifatius var sterkt opptatt av kirkens verdslige makt. Da Filip «den vakre» av Frankrike (1285- 1314) skattla kirken for å finansiere krigen mot England. Bonifacius ble rasende og forbød den franske kirke å betale. Filip svarte med å forby utførsel av gull og verdisaker noe som ble et hardt slag mot kirkens finanser. I sin bulle fra 1296 beskrev Bonifatius beskatningen som et eksempel på de lidelsene som lekfolk utsatte geistligheten for. Filip titulerte ham ikke med det gjengse «Deres Hellighet», men som «Deres Største Dumhet». I bullen Unam sanctam (1302) skirver Bonifatius at finnes det bare én kirke, og den styres av Jesu stedfortreder dvs. paven i Roma. Paven kan kun dømmes av Gud selv. Bonifatius avslutter med at ethvert menneske plikter å underkaste seg paven i Roma, ellers taper man sin sjels salighet.

Vi ser de samme problemstillinger i Norge med kong Sverre Sigurdson «som talte Roma midt imot» hundre år tidligere. Filip «den vakre» forlangte at det ble innkalt et konsil for å avsette Bonifatius, som Filip anklagde for kjetteri og for mord på sin forgjenger, Celestin. Filip fikk rede på at paven planla å exkommunikere ham. Kongens menn sammen med Giovanni “Sciarra” Colonna fengslet Bonifatius i Anagni. «Lo schiaffo di Anagni» henspiller på at Sciarra skal ha gitt paven «en lusing» da han nektet å trekke bannbullen mot kongen (Divina Comedia, Purgatorio XX, 85-90). Etter to dager ble paven befridd av borgere fra Anagni og han returnerte til Roma hvor han døde en måned senere «av sinnsbevegelse».

Filip trengte penger til å styre. Han forfulgte derfor jøder og lombarder, og han oppløste i 1307 Tempelridderne. Kongen overtok derfor veldige eiendommer i gods og penger. Dette er myteomspunnet og emne for mange romantiserende bøker (Dan Brown og Tom Egeland). Han gjorde Frankrike til en kongestyrt og sentralisert stat. Striden mellom stat og kirke tok en ny vending med nederlaget for Bonifatius.

Filip fikk flyttet hele pavestolen til Avignon (1309). Han forsterke sin makt, men slapp også de ustanselige oppgjørene mellom rivaliserende romerske adelsfamilier (Fex Orsini vs Colonna). Paven residerte i Frankrike i 70 år og de pavene som ble valgt der var alle franske. I romanen Rosens navn av Umberto Eco belyses pavens krav på makt og rikdom og hans kamp mot dem som  hevdet at kirken bare skulle sørge for menneskets sjel. I Danmark er Bonifatius kjent fra striden mellom erkebiskop Jens Grand i Lund og kong Erik Menved.

Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri vi invita alla riunione a Finstuen, Trondheim Hospital il Martedì Settembre 3 alle sette (1900).

Il nostro ospite è Davide Angelucci con il tema:  Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale.  Davide Angelucci, laureato in Storia dell’Arte e dottore di ricerca (PhD) in Storia e Conservazione dell’Oggetto d’Arte e di Architettura, abilitato all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle scuole secondarie di secondo grado e alla professione di Guida Turistica, collaboratore e curatore del Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) da circa dieci anni.

La Cattedrale di Anagni è un gioiello nel panorama storico-artistico dell’Italia centrale. L’edificio, dai caratteri romanico-gotici, si impone sull’intera città e sulla sua vallata. Esso è ancora oggi a capo di una diocesi piccola nelle dimensioni territoriali, ma ricca di una storia più che millenaria.

La Cattedrale fu sede di importanti eventi che hanno segnato la storia di tutta l’Europa, come le scomuniche degli imperatori Federico Barbarossa e Federico II di Svevia, o le canonizzazioni di importanti santi della Chiesa di Roma quali santa Chiara d’Assisi e san Bernardo di Chiaravalle, il grande teologo dell’Ordine cistercense, celebrato anche da Dante nella Divina Commedia come guida nel suo viaggio nel Paradiso.

La città di Anagni offre, però, molto altro ancora. Le lotte per l’egemonia tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia, il dominio della famiglia Conti, i grandi interventi architettonici, il forte legame con la storia e il culto del santo inglese Thomas Becket, il poderoso Palazzo della Ragione e la lunga storia di sede papale tra Medioevo e prima età moderna hanno disegnato i contorni di una città excelsa, la cui storia grandiosa si respira in ogni angolo. Celebri versi danteschi che hanno fissato eternamente il ricordo del più importante fatto storico avvenuto nella nostra città, lo Schiaffo di Anagni. (Purgatorio XX, 85-90). Durante la presentazione saranno mostrate fotografie e video della città e della Cattedrale, con un’attenzione particolare alla Cripta di San Magno, il tesoro più prezioso che la città conservi. Questo splendido monumento è candidato ad essere accreditato come uno dei siti patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO ed è unanimemente riconosciuto come meritevole di questa onorificenza.

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262 prima di giovedì Agosto 29, 2019. Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  È  possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att. tessoriere Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

 

 

 

 

 

 

Kjære Dantemedlemmer

Dante inviterer til sommerfest. I år har vi et av våre inviterte foredrag og bruker vårt faste tilholdssted på Trondheim Hospital, Finstua.

Arduino d’Anna: Turistsykkelveier i Italia: konstruksjonen av verdens mest spektakulære sykkelveier – og – bærekraftig utvikling av regionen

Foredraget (se mer info under) begynner kl 1800 og middag serveres ca kl 1900. Festen er sponset for medlemmer. Det blir forhåndsbetaling. Festen er for Dantemedlemmer, men andre er velkomne dersom det er plass. Man kan og melde seg inn som medlem og få medlemspris.

Meny:

  • Lammestek med fløtegratinerte poteter
  • Hjemmelaget Tiramisu
  • Vin

Pris medlemmer    Kr 350.-      Pris ikke-medlem Kr 550.-   Kjøkken må ha beskjed i god tid og innbetaling til festen må være gjort innen  tirsdag 11. juni.2019. 

Betal til Dantekonto ved Kasserer Roe Strømmen, 8601.62.54829 eller Vipps til Roe Strømmen telefon:  932 45 168. Husk ditt navn på innbetaling

Fint om du også bekrefter påmelding til Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262..

Sykkelens betydning også for utvikling av en region har fått større betydning både i Europa og verden forøvrig. EU planlegger et nettverk av sykkelveier under prosjektet EuroVelo. Finansieringen blir gjort via fond for store arbeider. Fra 2016 har den italienske regjering tildelt ca 1,7 milliarder NOK (174 mill Euro) til prosjektering og finansiering av 10 sykkelveier som går gjennom de mest turistvennlige delene av landet. Foredraget illustrerer prosessen med å realisere disse sykkelveiene. Spesielt legges det vekt på de veiene som er under realisering  der regionene og regjeringene er blitt enige om gjennomføringen. Dette gjelder bla Sykkelringen rundt Gardasjøen (se bilde) L’anello ciclabile del Garda som er en 140 km lang rute gjennom Lombardia, Trentino og Veneto. Dette er jo en rute med stor tiltrekningskraft på turister både fra Italia og utenfor. En  500 km lang rute er Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, fra  Caposele (AV) til Santa Maria di Leuca (LE). En annen spennende rute er  Ciclovia del Sole som er en nesten 70 mil lang tur fra Verona til Firenze. Ciclovia Ven-To går fra Venezia til Torino og er også nesten 70 norske mil.   En annen tur som vil interessere nordmenn er GRAB – “Grande Raccordo Anulare delle Biciclette som er en 45 km lang tur gjennom historiske områder i Roma. Ciclovia della Sardegna er en sykkelring på ca 1200km (?) som går fra Sassari til S.Teresa di Gallura.  Ciclovia della Magna Grecia skal gå gjennom Calabria og Sicilia og vil være ca 1.000 km fra Lagonegro (PZ) til Pachino (SR), Ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia er ca 150 km; Ciclovia Tirrenica går ca 700 km fra Ventimiglia (IM) til Roma; og Ciclovia Adriatica   skal gå fra  Venezia til Gargano og gjennom circa 700 km skal den gå gjennom regionene Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

For en sykkelentusiast høres dette fantastisk ut. Vi er spent på foredraget for å høre hvor nær full realisering av disse gigantprosjektene er – og ikke minst hvordan kvaliteten vil bli mht til beskyttelse av syklister overfor bilister og andre motorkjøretøy.

Arduino D’Anna er advokat med doktorgrad fra 2017. Han er juridisk konsulent samferdselsdepartementet i Roma. Han har bakgrunn også fra arbeid i EU-komisjonen i Brussel der han har arbeidet med lignende problemstillinger.Han arbeider ved flere viktige italienske universiteter og har deltatt som invitert foredragsholder i en rekke kongresser og møter. Spesielt er han opptatt av regulering og konkurranse innen transportsektoren.

For interesserte som ønsker å melde seg inn i Dante må dette gjøres samtidig eller før innbetaling til sommerfesten. Medlemsavgift (kr 450 for enkeltmedlem / kr 600 for familie) til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 

Cari Soci della Dante Trondheim.

Siete benvenuti alla Festa Dell’Estate a Finstua, Trondheim Hospital Martedi Giugno 18, 2019. La conferenza inizia alle ore 1800 – La Cena ca alle ore 1900.

Il Menu

  • Lammestek med fløtegratinerte poteter
  • Hjemmelaget Tiramisu
  • Vin

Entrata soci    Kr 350.-      Entrata non-soci Kr 550.-   Prenotazione con pagamento : prima del martedi  Giugno 11 – 2019. 

Pagamento a Dantekonto v/ tessoriere Roe Strømmen, 8601.62.54829 o Vipps a tessoriere Roe Strømmen tel:  932 45 168. Non dimenticare scrivere il tuo nome al pagamento

Indica anche la prenotazione a Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262.

 

Arduino D’Anna:  Ciclovie turistiche in Italia: la realizzazione delle più spettacolari piste ciclabili al mondo tra sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale

L’importanza della mobilità ciclistica come fattore abilitante per lo sviluppo del territorio è ormai una consapevolezza ampiamente acquisita in Europa e nel Mondo. Nell’UE la rete degli itinerari ciclabili (il cd. progetto “EuroVelo”) è finanziata con gli stessi fondi riservati alle “grandi opere”. Dal 2016 il Governo Italiano ha stanziato ingenti risorse (circa 174 milioni di euro) per la progettazione e finanziamento di 10 ciclovie che attraverseranno alcune tra le zone più suggestive del Paese. La conferenza ha l’obiettivo di illustrare il processo di realizzazione delle ciclovie turistiche in Italia, con particolare riguardo a quelle per le quali vi è già stato l’accordo tra il Governo e le Regioni e che, grazie ai finanziamenti, sono già in fase di progettazione (“L’anello ciclabile del Garda”  140 chilometri compresi tra Lombardia, Trentino e Veneto, di grande valenza turistica internazionale, la “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese”, 500 km da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE), la “Ciclovia del Sole” circa 668 km da Verona a Firenze, la “Ciclovia Ven-To” 680 km da Venezia a Torino, il cd. GRAB – “Grande Raccordo Anulare delle Biciclette”- ciclovia di circa 45 km lungo il patrimonio storico culturale ed artistico del comune di Roma, la “Ciclovia della Sardegna” un anello ciclistico di circa 1.200 km che va da Sassari a S.Teresa di Gallura, la “Ciclovia della Magna Grecia” che attraversa la Calabria e la Sicilia, si sviluppa per circa 1.000 km da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR), la “Ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia” della lunghezza di circa 150 km, la “Ciclovia Tirrenica” 700 km da Ventimiglia (IM) a Roma e la “Ciclovia Adriatica” da Venezia al Gargano attraversando per circa 700 km le regioni di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Il nostro ospite  e Arduino D’Anna, classe 1977, avvocato e PhD, da gennaio 2017 è consulente giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prima di allora ha lavorato prima a Bruxelles, presso la Direzione Trasporti del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea (2002) e poi come funzionario presso l’Autorità italiana per la tutela della concorrenza (2004-2017), dove ha svolto un incarico di codirezione in una unità organizzativa con competenze in materia di trasporti pubblici. E’ docente nell’ambito di master in materia di trasporti, concorrenza e diritto amministrativo organizzati dalle principali università italiane ed è stato inoltre relatore a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione in tema di regolazione e concorrenza nei trasporti.

 

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Kjære Dantemedlemmer

ITAT, organisasjonen for italienere i Trondheim, inviterer Dante til filmkveld med Checco Zalone: Quo VadoISAK store sal den 10 mai kl 1930.

Noen vil huske at Dante Trondheim viste denne elleville komedien for noen år siden. Den gir et italiensk skråblikk bla på Norge (Bergen og Svalbard).

Dette er også en fin anledning også for Dante å bli kjent med noen av de italienere som bor og arbeider i Trondheim.

Pris for Dantemedlemmer er kr 70.

Se info om filmenpå  http://itatrondheim.no/event/serata-cinema-quo-vado/

Facebook her https://www.facebook.com/events/321613531823734/.

 

 

 

 

 

 

Kjære Dantevenner

TIrsdag den 9. april 2019 blir det igjen Dantemøte i Finstua, Trondheim Hospital kl 1900.

Vår gjest Gioia Pace er President i Dante, Syracus. Hennes tema er La Sicilia fra mito e storia.

Sicilia er fasinerende med sin overraskende og vakre natur og sin utrolig varierte historie. Øyen bærer idag vitnesbyrd om okkupasjoner og dominanser, hærverk og byggevirksomhet i alle perioder. Mange har vært trukket hit av rikdommer, fruktbart landskap og strategisk beliggenhet-  fra de første kolonister som grekere og fønikere og karthagere, etterfulgt av romerne og senere arabere og normannere borbonere og engelskmenn. Gioia Pace vil knytte forbindelsen mellom Syracus i sydøst

til hovedstaden Palermo. Byen er staselig og vakker. Den blomstret opp og fikk sin utstråling under Federico Secondo. Fredriks hoff ga viktige bidrag til litteratur og vitenskap. Det sicilianske kjøkken er tett knyttet til historien med alle sine forskjellige påvirkninger. De sicilianske matretter er blitt overlevert gjennom generasjoner. Idag blir de servert over alt, ikke bare i Italia, men i hele verden.

Vår foredragsholder, Gioia Pace, er utdannet som filolog ved universitetet i Catania. Hun har vært opptatt av italienske 1900-talls forfattere. Hun har vært president i Dante Siracusa fra 1996. Hun har arbeidet med å gjøre disse italienske forfattere kjent også i utlandet. Hun har også mottatt priser for dette arbeidet. Hun er anerkjent i Dante for arbeidet med å gjøre kjent litteraturen til forfattere som Tambuchi, Pirandello, d’Annunzio, Quasimodo og di Falco.

Etter foredraget vil det som vanlig bli servert et lett måltid. Man ta et glass vin både under foredraget og til maten etter foredraget. Dersom du vil delta i måltidet, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262 helst før fredag 5.april.

Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim

Il Martedì 9 Aprile alle ore 19.00, si terrà la conferenza nella Finstua, Trondhjems Hospital, Ospite della serata sarà Gioia pace, la Presidente della Dante, Siracusa, che parlerà sul tema: La Sicilia fra mito e storia.

Partendo da Siracusa narrare la mia isola, Ortigia, la sua sorprendente natura e la sua storia, fatta di dominazioni, di testimonianze, di civiltà, per giungere a Palermo e al suo splendore sotto Federico II, la cui corte diede un grande contributo alla letteratura e al sapere. Strettamente legata alle vicende storiche è la cucina. Tramandata da generazioni in generazioni la cucina siciliana si basa su ricette che sono tutt’oggi preparate e gustate a tavola non solo in Italia ma anche nel mondo.

Gioia Pace, laureata in Lettere Moderne, indirizzo linguistico, all’Università di Catania, già ordinaria di Italiano e Latino presso il Liceo Corbino di Siracusa, si è occupata di Storia della Letteratura Italiana del Novecento attraverso saggi relativi all’opera di Pirandello, D’Annunzio, Quasimodo e Di Falco. Dal 1996 è Presidente del Comitato della Dante di Siracusa.Nel 2013 ha pubblicato La ricerca di una logica nel postmoderno – Tabucchi e la categoria della memoria, per il cui testo ha ottenuto il Premio Capit – Roma speciale per la saggistica – nell’Ottobre 2014; nel 2015 Tabucchi dopo Tabucchi, divulgando l’opera dello scrittore toscano sia a Parigi che a Malta; nel 2016 Quaderno di appunti, una raccolta degli interventi dei vari scrittori che sono stati ospitati alla Dante di Siracusa negli anni della sua presidenza. Ha ricevuto dalla sede centrale della Società Dante Alighieri la medaglia d’oro a riconoscimento dell’intensa e pregevole attività culturale svolta

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262prima di venerdi 5 Aprile, 2019.

Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  E possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold

Presidente

Årsmøte kl 1900 i Finstua, Trondheim Hospital. For sakspapir se innkalling til medlemmer på separat mail.

Kl 1930: Filmkveld.

Film: La tigre e la neve av Roberto Benigni. Filmen er en vakker, emosjonell og tankevekkende  film om hva som er viktig: om krig, om livet og om troen på kjærlighet.

Attilio (Roberto Benigni) er skilt med to litt vanskelige tenåringsdøtre. Han er lærer i poesi og vi kjenner ham igjen fra tidligere Benignifilmer. Han snakker i ett sett – flagrer hit og dit, og er en drømmer. Han blir hodestups forelsket i den vakre Vittoria. Hun arbeider for og med en stor og betydningsfull dikter fra Irak, Fuad. Hun drar til Bagdad idet krigen bryter ut. Et par dager etter at hun er reist ringer Fuad til Attilio med dårligt nytt: Vittoria er blitt svært alvorlig såret i en eksplosjon. Fra da av har Attilio kun en tanke i hodet: han skal redde sin elskede! Og drar til Bagdad for å hjelpe.

Roberto Benigni er kjent som soloskaperen av den Oscar-vinnende filmen «La Vita è bella». Han er instruktør, produsent og hovedrolleinnehaver! Filmen har mange lag. Det er en satire over krigen, men også en rørende beskrivelse av menneskers oppofrelse for å hjelpe sine kjære og dem man møter som har behov for hjelp. Benigni spiller hovedrollen og i andre roller treffer man hans kone, Nicoletta Braschi (også kjent fra La Vita e bella), den franske verdensstjerne Jean Reno (Léon) og sangeren Tom Waits, som spiller seg selv. Vi viser filmen med italiensk tale og norske undertekster.

Som vanlig vil det serveres vin og et måltid (obs vi starter måltidet før filmstart). Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker velkommen til å melde seg inn på møtet. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia. Vær vennlig å gi beskjed til Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 helst før fredag 1. mars.

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 prima di venerdi 1. Marzo. 2019.Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  E possibile inscriversi come socio alla riunione.

Hjertelig velkommen – Benvenuti a tutti
På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim
Olav F Münter Sellevold
Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

Dante Alighieri, Comitato di Trondheim, Norvegia
Professor dr med Olav F Münter Sellevold
Presidente
Adr: Heimstadveien 16, NO 7041 Trondheim, Norway
Email: Olav.Sellevold@ntnu.no  Alt email: o.sellevold@gmail.com
Tel + 47 926 12 568 

 

Kjære medlemmer og venner av Dante Trondheim

Velkommen til årets første Dantemøte i Finstua, Trondhjems Hospital tirsdag 12 februar kl 1900. Vår foredragsholder er Natalino Russi som vil pirre vår nysgjerrighet med tittelen:  Napoli: 111steder å oppdage

Verden mangler ikke fantastiske byer. Napoli er likevel av de utrolige fordi den er så vakker. De fleste kjenner «se Napoli og dø» som sier at dette er en av verdens undere. Historien er også full av dramatikk. Den har vært styrt av grekere, Borbonere,Normannere fra Sicilia (Ruggero Il Normanno). Goethe, Stendhal e Melville har priset den. Slik er den full av hemmeligheter og av historier, farver, smaker, lukter. Du ser rundt hvert hjørne symboler og tegn på myter som henspiller på denne vakre middelhavsbyens store fortid, men også europeisk historie.   Napoli er nå i en ny gullalder. Tusener av turister invaderer den til alle årsdtider for å se kirkene, plassene og utsikten over Napoligolfen. Men bak de fantastiske overflaten gjemmer det seg en annen historie som bare den som kjenner Napoli godt, kan formidle. Hvor andre steder enn i Napoli har Banksy (legendarisk gatekunstner) fremstilt Madonna med pistol – og Elena Ferrante med sine farverike romaner fra Napolis bakside.

Natalino Russo har bodd mange år i Napoli. Han er utdannet realist. Han arbeider som journalist og fotograf og er opptatt av reisen. Han har publisert mer enn tyve reiseførere og romaner. Han har publisert i diverse tidsskrift som PleinAir, National Geographic Traveler, Dove, Internazionale, Meridiani, Le Scienze. Han har samarbeidet med Il Touring Club Italiano og Skira. Blant hans siste prosjekter er “Cod bless Norway”, et fotografisk arbeid som ser på torskens veg fra den blir fisket til den havner på de mange middagsbord. Han har en hjemmeside med adresse www.natalinorusso.com

Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim
Il Martedì 12 Febbraio alle ore 19.00, si terrà la nostra prima conferenza del’anno nella Finstua, Trondhjems Hospital, Ospite della serata sarà Natalino Russo, che parlerà sul tema: Napoli: 111 luoghi da scoprire.

Non mancano, al mondo, città meravigliose. Napoli però è tra le più incredibili. Così bella, tanto bella da confondere e disorientare. Greca, borbone e francese, incantò Goethe, Stendhal e Melville. Affollata di storie e di segreti, colori e ombre, sapori, odori, regala a ogni angolo simboli, icone e miti provenienti dal suo passato di grande capitale mediterranea e al tempo stesso europea.

Napoli, oggi, sta vivendo un momento d’oro. Migliaia di turisti la invadono ormai in ogni stagione, nelle sue chiese, nelle piazze e nei luoghi panoramici. Ma tra le righe dell’esuberante monumentalità partenopea sono scritte altre storie, nascoste negli angoli meno noti, talvolta insoliti anche per chi a Napoli è già stato o addirittura ci vive. Qui la speranza si intreccia alla rassegnazione, la ribellione va a braccetto con la condiscendenza, e l’arte è parte integrante del quotidiano. Ad esempio: dove se non a Napoli, Banksy poteva realizzare una Madonna con pistola? E dove altro Elena Ferrante avrebbe potuto ambientare i suoi romanzi?

Natalino Russo ha abitato molti anni a Napoli. Naturalista di formazione, come giornalista e fotografo si occupa soprattutto di viaggio. Ha pubblicato oltre venti guide e romanzi, collaborato con diverse riviste tra cui PleinAir, National Geographic Traveler, Dove, Internazionale, Meridiani, Le Scienze; e lavorato per case editrici come il Touring Club Italiano e Skira. Tra i suoi ultimi progetti: “Cod bless Norway”, un lavoro fotografico dedicato alla pesca del merluzzo in Norvegia. Il suo sito è www.natalinorusso.com

 

Det er ikke inngangspenger for Medlemmer, Ikke-medlemmer er også velkomne, men betaler kr 100.-

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett sammen med foredragsholder og de andre medlemmene etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com ) eller på SMS / tel  934 52 262 innen fredag 8. februar 2019.

Soci di Dante Trondheim vengono gratis, non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.Come di solito c’e vino da bere e un pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 prima di venerdi Febbraio 8 2019.

Hjertelig velkommen – Benvenuti a tutti

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

Blog Stats

  • 26 297 hits