Anagni – et glemt smykke – by og katedral – nær Roma.

Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale

Finstua Trondheim Hospital 3. sewptember kl 1900.

Kjære Dantevenner.

Vi inviterer til det første Dantemøtet etter sommerferien. Møtet holdes som vanlig i Finstuen på Trondheim Hospital. Vår gjest er er Davide Angelucci viser bilder og video fra denne spesielle historiske byen

Vi kan innta et glass vin under foredraget og spise sammen et lett måltid og la praten gå etter foredraget. Dersom du vil spise sammen med oss, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn per telefon/ SMS  tel 934 52 262 eller mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) innen torsdag 29. august.  Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

(Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste)

Vår gjest, Davide Angelucci, er kunsthistoriker og forsker med doktorgrad i historie og bevaring av kunst og arkitektur. Han arbeider med formidling og undervisning og har også fungert som turistgaid. Han har samarbeidet som kurator med museet for katedralen i Anagni i ti år.

Litt om foredrag og tema: Katedralen i Anagni er virkelig et smykke i det panorama som finnes av kunsthistoriske interessante bygg i det sentrale Italia. Bygningen har karakteristiske romansk-gotiske trekk og ligger og breier seg i det indre av byen og i dalen. Kirken er i dag domkirke for et lite sogn, men har en rik – mer enn 1000-årig historie. Kirken har huset historiske hendelser som har betydd mye for Europas utvikling og historie. Keiser Fredrik Barbarossa og hans sønnesønn, Fredrik II av Suevia ble ekskommunisert her – viktige romersk-katolske helgener ble kanoniserte slik som St Chiara av Assisi. En viktig figur er også den store cistercienser teologen Bernardo di Chiaravalle. Han er kanskje er lite kjent hos oss, men han var Dantes følgesvenn på hans veg til Paradis.

Byen ble dominert av familien Conti som gjennomførte store arkitektoniske byggearbeider og byen er og knyttet til kulten og dyrkningen av den engelske helgenen, Thomas av Becket som vi kjenner fra flere store filmer. Gjennom sitt foredrag vil vår gjest vise bilder og video fra byen og katedralen.

Spesielt interessent er krypten til San Magno også kalt «middelalderens Sixtinske kapell» – som er kirkens største skatt. Krypten er kandidat til Unesco verdensarv- monument. Om man vil ha en forsmak, kan man se en liten omvisning på ( https://vimeo.com/288856348 ). San Magno, byens skytshelgen, var biskop og døde (ca 251 e.Kr) under kristenforfølgelse som var satt i sene av keiser Decius. Liket ble halshugget og etter en omsvevende tilværelse kom levningene til krypten. Freskene som viser historier fra bibelhistorien er sannsynligvis malt av tre kunstnere, en benediktinermunk som malte i bysantinsk stil, videre Cenne di Pepi «Cimabue» (1240-1301) og Giotto di Bondone (1267-1337).

Anagni er kjent som fødested for fire paver: Innocens III (1198–1216), Gregor IX (1227–41), Alexander IV (1254–61) og Bonifatius VIII (1294–1303). Bonifacius den 8. (pave 1294-1303) var den mest markante skikkelsen. Han overtalte sin fromme og asketiske forgjenger, Celestin V til å gi fra seg pavestolen for deretter å sette ham i fengsel hvor han døde. Bonifatius fikk orden på Vatikanets finanser, arkiv og bibliotek. Han opprettet Romas universitet nær Pantheon, det det befant seg frem til 1935. «En høyhjertet synder» har noen kalt ham, mens Dante plasserte ham i helvete. Anagni var residensby for keiser Fredrik II (1194-1250)  (Suevia) og var et fortrukket bosted for mange adelsfamilier fra Roma (fex Borgia, Cajetani, Colonna, Orsini).

Litt mer historie: Bonifatius var sterkt opptatt av kirkens verdslige makt. Da Filip «den vakre» av Frankrike (1285- 1314) skattla kirken for å finansiere krigen mot England. Bonifacius ble rasende og forbød den franske kirke å betale. Filip svarte med å forby utførsel av gull og verdisaker noe som ble et hardt slag mot kirkens finanser. I sin bulle fra 1296 beskrev Bonifatius beskatningen som et eksempel på de lidelsene som lekfolk utsatte geistligheten for. Filip titulerte ham ikke med det gjengse «Deres Hellighet», men som «Deres Største Dumhet». I bullen Unam sanctam (1302) skirver Bonifatius at finnes det bare én kirke, og den styres av Jesu stedfortreder dvs. paven i Roma. Paven kan kun dømmes av Gud selv. Bonifatius avslutter med at ethvert menneske plikter å underkaste seg paven i Roma, ellers taper man sin sjels salighet.

Vi ser de samme problemstillinger i Norge med kong Sverre Sigurdson «som talte Roma midt imot» hundre år tidligere. Filip «den vakre» forlangte at det ble innkalt et konsil for å avsette Bonifatius, som Filip anklagde for kjetteri og for mord på sin forgjenger, Celestin. Filip fikk rede på at paven planla å exkommunikere ham. Kongens menn sammen med Giovanni “Sciarra” Colonna fengslet Bonifatius i Anagni. «Lo schiaffo di Anagni» henspiller på at Sciarra skal ha gitt paven «en lusing» da han nektet å trekke bannbullen mot kongen (Divina Comedia, Purgatorio XX, 85-90). Etter to dager ble paven befridd av borgere fra Anagni og han returnerte til Roma hvor han døde en måned senere «av sinnsbevegelse».

Filip trengte penger til å styre. Han forfulgte derfor jøder og lombarder, og han oppløste i 1307 Tempelridderne. Kongen overtok derfor veldige eiendommer i gods og penger. Dette er myteomspunnet og emne for mange romantiserende bøker (Dan Brown og Tom Egeland). Han gjorde Frankrike til en kongestyrt og sentralisert stat. Striden mellom stat og kirke tok en ny vending med nederlaget for Bonifatius.

Filip fikk flyttet hele pavestolen til Avignon (1309). Han forsterke sin makt, men slapp også de ustanselige oppgjørene mellom rivaliserende romerske adelsfamilier (Fex Orsini vs Colonna). Paven residerte i Frankrike i 70 år og de pavene som ble valgt der var alle franske. I romanen Rosens navn av Umberto Eco belyses pavens krav på makt og rikdom og hans kamp mot dem som  hevdet at kirken bare skulle sørge for menneskets sjel. I Danmark er Bonifatius kjent fra striden mellom erkebiskop Jens Grand i Lund og kong Erik Menved.

Il Comitato di Trondheim, Dante Alighieri vi invita alla riunione a Finstuen, Trondheim Hospital il Martedì Settembre 3 alle sette (1900).

Il nostro ospite è Davide Angelucci con il tema:  Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale.  Davide Angelucci, laureato in Storia dell’Arte e dottore di ricerca (PhD) in Storia e Conservazione dell’Oggetto d’Arte e di Architettura, abilitato all’insegnamento della Storia dell’Arte nelle scuole secondarie di secondo grado e alla professione di Guida Turistica, collaboratore e curatore del Museo della Cattedrale di Anagni (MuCA) da circa dieci anni.

La Cattedrale di Anagni è un gioiello nel panorama storico-artistico dell’Italia centrale. L’edificio, dai caratteri romanico-gotici, si impone sull’intera città e sulla sua vallata. Esso è ancora oggi a capo di una diocesi piccola nelle dimensioni territoriali, ma ricca di una storia più che millenaria.

La Cattedrale fu sede di importanti eventi che hanno segnato la storia di tutta l’Europa, come le scomuniche degli imperatori Federico Barbarossa e Federico II di Svevia, o le canonizzazioni di importanti santi della Chiesa di Roma quali santa Chiara d’Assisi e san Bernardo di Chiaravalle, il grande teologo dell’Ordine cistercense, celebrato anche da Dante nella Divina Commedia come guida nel suo viaggio nel Paradiso.

La città di Anagni offre, però, molto altro ancora. Le lotte per l’egemonia tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia, il dominio della famiglia Conti, i grandi interventi architettonici, il forte legame con la storia e il culto del santo inglese Thomas Becket, il poderoso Palazzo della Ragione e la lunga storia di sede papale tra Medioevo e prima età moderna hanno disegnato i contorni di una città excelsa, la cui storia grandiosa si respira in ogni angolo. Celebri versi danteschi che hanno fissato eternamente il ricordo del più importante fatto storico avvenuto nella nostra città, lo Schiaffo di Anagni. (Purgatorio XX, 85-90). Durante la presentazione saranno mostrate fotografie e video della città e della Cattedrale, con un’attenzione particolare alla Cripta di San Magno, il tesoro più prezioso che la città conservi. Questo splendido monumento è candidato ad essere accreditato come uno dei siti patrimonio dell’umanità da parte dell’UNESCO ed è unanimemente riconosciuto come meritevole di questa onorificenza.

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262 prima di giovedì Agosto 29, 2019. Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  È  possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att. tessoriere Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Kjære Dantemedlemmer

Dante inviterer til sommerfest. I år har vi et av våre inviterte foredrag og bruker vårt faste tilholdssted på Trondheim Hospital, Finstua.

Arduino d’Anna: Turistsykkelveier i Italia: konstruksjonen av verdens mest spektakulære sykkelveier – og – bærekraftig utvikling av regionen

Foredraget (se mer info under) begynner kl 1800 og middag serveres ca kl 1900. Festen er sponset for medlemmer. Det blir forhåndsbetaling. Festen er for Dantemedlemmer, men andre er velkomne dersom det er plass. Man kan og melde seg inn som medlem og få medlemspris.

Meny:

  • Lammestek med fløtegratinerte poteter
  • Hjemmelaget Tiramisu
  • Vin

Pris medlemmer    Kr 350.-      Pris ikke-medlem Kr 550.-   Kjøkken må ha beskjed i god tid og innbetaling til festen må være gjort innen  tirsdag 11. juni.2019. 

Betal til Dantekonto ved Kasserer Roe Strømmen, 8601.62.54829 eller Vipps til Roe Strømmen telefon:  932 45 168. Husk ditt navn på innbetaling

Fint om du også bekrefter påmelding til Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262..

Sykkelens betydning også for utvikling av en region har fått større betydning både i Europa og verden forøvrig. EU planlegger et nettverk av sykkelveier under prosjektet EuroVelo. Finansieringen blir gjort via fond for store arbeider. Fra 2016 har den italienske regjering tildelt ca 1,7 milliarder NOK (174 mill Euro) til prosjektering og finansiering av 10 sykkelveier som går gjennom de mest turistvennlige delene av landet. Foredraget illustrerer prosessen med å realisere disse sykkelveiene. Spesielt legges det vekt på de veiene som er under realisering  der regionene og regjeringene er blitt enige om gjennomføringen. Dette gjelder bla Sykkelringen rundt Gardasjøen (se bilde) L’anello ciclabile del Garda som er en 140 km lang rute gjennom Lombardia, Trentino og Veneto. Dette er jo en rute med stor tiltrekningskraft på turister både fra Italia og utenfor. En  500 km lang rute er Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, fra  Caposele (AV) til Santa Maria di Leuca (LE). En annen spennende rute er  Ciclovia del Sole som er en nesten 70 mil lang tur fra Verona til Firenze. Ciclovia Ven-To går fra Venezia til Torino og er også nesten 70 norske mil.   En annen tur som vil interessere nordmenn er GRAB – “Grande Raccordo Anulare delle Biciclette som er en 45 km lang tur gjennom historiske områder i Roma. Ciclovia della Sardegna er en sykkelring på ca 1200km (?) som går fra Sassari til S.Teresa di Gallura.  Ciclovia della Magna Grecia skal gå gjennom Calabria og Sicilia og vil være ca 1.000 km fra Lagonegro (PZ) til Pachino (SR), Ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia er ca 150 km; Ciclovia Tirrenica går ca 700 km fra Ventimiglia (IM) til Roma; og Ciclovia Adriatica   skal gå fra  Venezia til Gargano og gjennom circa 700 km skal den gå gjennom regionene Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

For en sykkelentusiast høres dette fantastisk ut. Vi er spent på foredraget for å høre hvor nær full realisering av disse gigantprosjektene er – og ikke minst hvordan kvaliteten vil bli mht til beskyttelse av syklister overfor bilister og andre motorkjøretøy.

Arduino D’Anna er advokat med doktorgrad fra 2017. Han er juridisk konsulent samferdselsdepartementet i Roma. Han har bakgrunn også fra arbeid i EU-komisjonen i Brussel der han har arbeidet med lignende problemstillinger.Han arbeider ved flere viktige italienske universiteter og har deltatt som invitert foredragsholder i en rekke kongresser og møter. Spesielt er han opptatt av regulering og konkurranse innen transportsektoren.

For interesserte som ønsker å melde seg inn i Dante må dette gjøres samtidig eller før innbetaling til sommerfesten. Medlemsavgift (kr 450 for enkeltmedlem / kr 600 for familie) til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 

Cari Soci della Dante Trondheim.

Siete benvenuti alla Festa Dell’Estate a Finstua, Trondheim Hospital Martedi Giugno 18, 2019. La conferenza inizia alle ore 1800 – La Cena ca alle ore 1900.

Il Menu

  • Lammestek med fløtegratinerte poteter
  • Hjemmelaget Tiramisu
  • Vin

Entrata soci    Kr 350.-      Entrata non-soci Kr 550.-   Prenotazione con pagamento : prima del martedi  Giugno 11 – 2019. 

Pagamento a Dantekonto v/ tessoriere Roe Strømmen, 8601.62.54829 o Vipps a tessoriere Roe Strømmen tel:  932 45 168. Non dimenticare scrivere il tuo nome al pagamento

Indica anche la prenotazione a Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262.

 

Arduino D’Anna:  Ciclovie turistiche in Italia: la realizzazione delle più spettacolari piste ciclabili al mondo tra sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale

L’importanza della mobilità ciclistica come fattore abilitante per lo sviluppo del territorio è ormai una consapevolezza ampiamente acquisita in Europa e nel Mondo. Nell’UE la rete degli itinerari ciclabili (il cd. progetto “EuroVelo”) è finanziata con gli stessi fondi riservati alle “grandi opere”. Dal 2016 il Governo Italiano ha stanziato ingenti risorse (circa 174 milioni di euro) per la progettazione e finanziamento di 10 ciclovie che attraverseranno alcune tra le zone più suggestive del Paese. La conferenza ha l’obiettivo di illustrare il processo di realizzazione delle ciclovie turistiche in Italia, con particolare riguardo a quelle per le quali vi è già stato l’accordo tra il Governo e le Regioni e che, grazie ai finanziamenti, sono già in fase di progettazione (“L’anello ciclabile del Garda”  140 chilometri compresi tra Lombardia, Trentino e Veneto, di grande valenza turistica internazionale, la “Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese”, 500 km da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE), la “Ciclovia del Sole” circa 668 km da Verona a Firenze, la “Ciclovia Ven-To” 680 km da Venezia a Torino, il cd. GRAB – “Grande Raccordo Anulare delle Biciclette”- ciclovia di circa 45 km lungo il patrimonio storico culturale ed artistico del comune di Roma, la “Ciclovia della Sardegna” un anello ciclistico di circa 1.200 km che va da Sassari a S.Teresa di Gallura, la “Ciclovia della Magna Grecia” che attraversa la Calabria e la Sicilia, si sviluppa per circa 1.000 km da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR), la “Ciclovia Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia” della lunghezza di circa 150 km, la “Ciclovia Tirrenica” 700 km da Ventimiglia (IM) a Roma e la “Ciclovia Adriatica” da Venezia al Gargano attraversando per circa 700 km le regioni di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Il nostro ospite  e Arduino D’Anna, classe 1977, avvocato e PhD, da gennaio 2017 è consulente giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Prima di allora ha lavorato prima a Bruxelles, presso la Direzione Trasporti del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea (2002) e poi come funzionario presso l’Autorità italiana per la tutela della concorrenza (2004-2017), dove ha svolto un incarico di codirezione in una unità organizzativa con competenze in materia di trasporti pubblici. E’ docente nell’ambito di master in materia di trasporti, concorrenza e diritto amministrativo organizzati dalle principali università italiane ed è stato inoltre relatore a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione in tema di regolazione e concorrenza nei trasporti.

 

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold, Presidente Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Kjære Dantemedlemmer

ITAT, organisasjonen for italienere i Trondheim, inviterer Dante til filmkveld med Checco Zalone: Quo VadoISAK store sal den 10 mai kl 1930.

Noen vil huske at Dante Trondheim viste denne elleville komedien for noen år siden. Den gir et italiensk skråblikk bla på Norge (Bergen og Svalbard).

Dette er også en fin anledning også for Dante å bli kjent med noen av de italienere som bor og arbeider i Trondheim.

Pris for Dantemedlemmer er kr 70.

Se info om filmenpå  http://itatrondheim.no/event/serata-cinema-quo-vado/

Facebook her https://www.facebook.com/events/321613531823734/.

 

 

 

 

 

 

Kjære Dantevenner

TIrsdag den 9. april 2019 blir det igjen Dantemøte i Finstua, Trondheim Hospital kl 1900.

Vår gjest Gioia Pace er President i Dante, Syracus. Hennes tema er La Sicilia fra mito e storia.

Sicilia er fasinerende med sin overraskende og vakre natur og sin utrolig varierte historie. Øyen bærer idag vitnesbyrd om okkupasjoner og dominanser, hærverk og byggevirksomhet i alle perioder. Mange har vært trukket hit av rikdommer, fruktbart landskap og strategisk beliggenhet-  fra de første kolonister som grekere og fønikere og karthagere, etterfulgt av romerne og senere arabere og normannere borbonere og engelskmenn. Gioia Pace vil knytte forbindelsen mellom Syracus i sydøst

til hovedstaden Palermo. Byen er staselig og vakker. Den blomstret opp og fikk sin utstråling under Federico Secondo. Fredriks hoff ga viktige bidrag til litteratur og vitenskap. Det sicilianske kjøkken er tett knyttet til historien med alle sine forskjellige påvirkninger. De sicilianske matretter er blitt overlevert gjennom generasjoner. Idag blir de servert over alt, ikke bare i Italia, men i hele verden.

Vår foredragsholder, Gioia Pace, er utdannet som filolog ved universitetet i Catania. Hun har vært opptatt av italienske 1900-talls forfattere. Hun har vært president i Dante Siracusa fra 1996. Hun har arbeidet med å gjøre disse italienske forfattere kjent også i utlandet. Hun har også mottatt priser for dette arbeidet. Hun er anerkjent i Dante for arbeidet med å gjøre kjent litteraturen til forfattere som Tambuchi, Pirandello, d’Annunzio, Quasimodo og di Falco.

Etter foredraget vil det som vanlig bli servert et lett måltid. Man ta et glass vin både under foredraget og til maten etter foredraget. Dersom du vil delta i måltidet, er det fint om du gir beskjed til Ingigerd Husbyn via mail (ingigerdhusbyn@gmail.com) eller SMS / tel  934 52 262 helst før fredag 5.april.

Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker alle velkommen til å melde seg som Dantemedlem på møtet eller gjennom innbetaling av medlemsavgift til Kasserer Roe Strømmen,  DanteKonto ved 8601.62.54829. Husk å skrive på navn på innbetaling. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia.

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold,  Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

 Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim

Il Martedì 9 Aprile alle ore 19.00, si terrà la conferenza nella Finstua, Trondhjems Hospital, Ospite della serata sarà Gioia pace, la Presidente della Dante, Siracusa, che parlerà sul tema: La Sicilia fra mito e storia.

Partendo da Siracusa narrare la mia isola, Ortigia, la sua sorprendente natura e la sua storia, fatta di dominazioni, di testimonianze, di civiltà, per giungere a Palermo e al suo splendore sotto Federico II, la cui corte diede un grande contributo alla letteratura e al sapere. Strettamente legata alle vicende storiche è la cucina. Tramandata da generazioni in generazioni la cucina siciliana si basa su ricette che sono tutt’oggi preparate e gustate a tavola non solo in Italia ma anche nel mondo.

Gioia Pace, laureata in Lettere Moderne, indirizzo linguistico, all’Università di Catania, già ordinaria di Italiano e Latino presso il Liceo Corbino di Siracusa, si è occupata di Storia della Letteratura Italiana del Novecento attraverso saggi relativi all’opera di Pirandello, D’Annunzio, Quasimodo e Di Falco. Dal 1996 è Presidente del Comitato della Dante di Siracusa.Nel 2013 ha pubblicato La ricerca di una logica nel postmoderno – Tabucchi e la categoria della memoria, per il cui testo ha ottenuto il Premio Capit – Roma speciale per la saggistica – nell’Ottobre 2014; nel 2015 Tabucchi dopo Tabucchi, divulgando l’opera dello scrittore toscano sia a Parigi che a Malta; nel 2016 Quaderno di appunti, una raccolta degli interventi dei vari scrittori che sono stati ospitati alla Dante di Siracusa negli anni della sua presidenza. Ha ricevuto dalla sede centrale della Società Dante Alighieri la medaglia d’oro a riconoscimento dell’intensa e pregevole attività culturale svolta

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS /tel  934 52 262prima di venerdi 5 Aprile, 2019.

Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  E possibile inscriversi come socio alla riunione o per pagamento del quota NOK 450 per socio singolo NOK 600 per famiglia a Danske Bank 8601.62.54829. att Roe Strømmen. Non dimentica scrivere il suo nome.

Benvenuti a tutti

Olav FM Sellevold

Presidente

Årsmøte kl 1900 i Finstua, Trondheim Hospital. For sakspapir se innkalling til medlemmer på separat mail.

Kl 1930: Filmkveld.

Film: La tigre e la neve av Roberto Benigni. Filmen er en vakker, emosjonell og tankevekkende  film om hva som er viktig: om krig, om livet og om troen på kjærlighet.

Attilio (Roberto Benigni) er skilt med to litt vanskelige tenåringsdøtre. Han er lærer i poesi og vi kjenner ham igjen fra tidligere Benignifilmer. Han snakker i ett sett – flagrer hit og dit, og er en drømmer. Han blir hodestups forelsket i den vakre Vittoria. Hun arbeider for og med en stor og betydningsfull dikter fra Irak, Fuad. Hun drar til Bagdad idet krigen bryter ut. Et par dager etter at hun er reist ringer Fuad til Attilio med dårligt nytt: Vittoria er blitt svært alvorlig såret i en eksplosjon. Fra da av har Attilio kun en tanke i hodet: han skal redde sin elskede! Og drar til Bagdad for å hjelpe.

Roberto Benigni er kjent som soloskaperen av den Oscar-vinnende filmen «La Vita è bella». Han er instruktør, produsent og hovedrolleinnehaver! Filmen har mange lag. Det er en satire over krigen, men også en rørende beskrivelse av menneskers oppofrelse for å hjelpe sine kjære og dem man møter som har behov for hjelp. Benigni spiller hovedrollen og i andre roller treffer man hans kone, Nicoletta Braschi (også kjent fra La Vita e bella), den franske verdensstjerne Jean Reno (Léon) og sangeren Tom Waits, som spiller seg selv. Vi viser filmen med italiensk tale og norske undertekster.

Som vanlig vil det serveres vin og et måltid (obs vi starter måltidet før filmstart). Medlemmer gratis adgang, ikke-medlem betaler kr 100, men vi ønsker velkommen til å melde seg inn på møtet. Medlemskort med «bollino» deles ut til medlemmer. Dette gir redusert adgangspenger på museer og attraksjoner i Italia. Vær vennlig å gi beskjed til Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 helst før fredag 1. mars.

Come di solito c’e vino da bere e un bel pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 prima di venerdi 1. Marzo. 2019.Soci di Dante Trondheim entrata gratis, Non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.  E possibile inscriversi come socio alla riunione.

Hjertelig velkommen – Benvenuti a tutti
På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim
Olav F Münter Sellevold
Presidente

PS. Som alltid ber vi om tilbakemelding på mailadresser som er ukorrekte, mangler eller om noen ønsker å strykes fra vår info liste.  DS

Dante Alighieri, Comitato di Trondheim, Norvegia
Professor dr med Olav F Münter Sellevold
Presidente
Adr: Heimstadveien 16, NO 7041 Trondheim, Norway
Email: Olav.Sellevold@ntnu.no  Alt email: o.sellevold@gmail.com
Tel + 47 926 12 568 

 

Kjære medlemmer og venner av Dante Trondheim

Velkommen til årets første Dantemøte i Finstua, Trondhjems Hospital tirsdag 12 februar kl 1900. Vår foredragsholder er Natalino Russi som vil pirre vår nysgjerrighet med tittelen:  Napoli: 111steder å oppdage

Verden mangler ikke fantastiske byer. Napoli er likevel av de utrolige fordi den er så vakker. De fleste kjenner «se Napoli og dø» som sier at dette er en av verdens undere. Historien er også full av dramatikk. Den har vært styrt av grekere, Borbonere,Normannere fra Sicilia (Ruggero Il Normanno). Goethe, Stendhal e Melville har priset den. Slik er den full av hemmeligheter og av historier, farver, smaker, lukter. Du ser rundt hvert hjørne symboler og tegn på myter som henspiller på denne vakre middelhavsbyens store fortid, men også europeisk historie.   Napoli er nå i en ny gullalder. Tusener av turister invaderer den til alle årsdtider for å se kirkene, plassene og utsikten over Napoligolfen. Men bak de fantastiske overflaten gjemmer det seg en annen historie som bare den som kjenner Napoli godt, kan formidle. Hvor andre steder enn i Napoli har Banksy (legendarisk gatekunstner) fremstilt Madonna med pistol – og Elena Ferrante med sine farverike romaner fra Napolis bakside.

Natalino Russo har bodd mange år i Napoli. Han er utdannet realist. Han arbeider som journalist og fotograf og er opptatt av reisen. Han har publisert mer enn tyve reiseførere og romaner. Han har publisert i diverse tidsskrift som PleinAir, National Geographic Traveler, Dove, Internazionale, Meridiani, Le Scienze. Han har samarbeidet med Il Touring Club Italiano og Skira. Blant hans siste prosjekter er “Cod bless Norway”, et fotografisk arbeid som ser på torskens veg fra den blir fisket til den havner på de mange middagsbord. Han har en hjemmeside med adresse www.natalinorusso.com

Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim
Il Martedì 12 Febbraio alle ore 19.00, si terrà la nostra prima conferenza del’anno nella Finstua, Trondhjems Hospital, Ospite della serata sarà Natalino Russo, che parlerà sul tema: Napoli: 111 luoghi da scoprire.

Non mancano, al mondo, città meravigliose. Napoli però è tra le più incredibili. Così bella, tanto bella da confondere e disorientare. Greca, borbone e francese, incantò Goethe, Stendhal e Melville. Affollata di storie e di segreti, colori e ombre, sapori, odori, regala a ogni angolo simboli, icone e miti provenienti dal suo passato di grande capitale mediterranea e al tempo stesso europea.

Napoli, oggi, sta vivendo un momento d’oro. Migliaia di turisti la invadono ormai in ogni stagione, nelle sue chiese, nelle piazze e nei luoghi panoramici. Ma tra le righe dell’esuberante monumentalità partenopea sono scritte altre storie, nascoste negli angoli meno noti, talvolta insoliti anche per chi a Napoli è già stato o addirittura ci vive. Qui la speranza si intreccia alla rassegnazione, la ribellione va a braccetto con la condiscendenza, e l’arte è parte integrante del quotidiano. Ad esempio: dove se non a Napoli, Banksy poteva realizzare una Madonna con pistola? E dove altro Elena Ferrante avrebbe potuto ambientare i suoi romanzi?

Natalino Russo ha abitato molti anni a Napoli. Naturalista di formazione, come giornalista e fotografo si occupa soprattutto di viaggio. Ha pubblicato oltre venti guide e romanzi, collaborato con diverse riviste tra cui PleinAir, National Geographic Traveler, Dove, Internazionale, Meridiani, Le Scienze; e lavorato per case editrici come il Touring Club Italiano e Skira. Tra i suoi ultimi progetti: “Cod bless Norway”, un lavoro fotografico dedicato alla pesca del merluzzo in Norvegia. Il suo sito è www.natalinorusso.com

 

Det er ikke inngangspenger for Medlemmer, Ikke-medlemmer er også velkomne, men betaler kr 100.-

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett sammen med foredragsholder og de andre medlemmene etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com ) eller på SMS / tel  934 52 262 innen fredag 8. februar 2019.

Soci di Dante Trondheim vengono gratis, non-soci sono benvenuti e pagano NOK 100 per entrare.Come di solito c’e vino da bere e un pasto di mangiare. Per favore indica a Ingigerd Husbyn, (ingigerdhusbyn@gmail.com) o SMS / tel  934 52 262 prima di venerdi Febbraio 8 2019.

Hjertelig velkommen – Benvenuti a tutti

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

Kjære Dantemedlemmer og andre interesserte.

Vi har nesten klart programmet for 2019. Her presenterer vi de møtene som er bestemt av inviterte foredragsholdere fra Italia. Vi håper også å få til vinkveld og filmkveld som jo har vært svært populært hos medlemmene. Møtene blir som oftest holdt i Finstua, Trondheim Hospital og starter kl 1900. Møtene innledes som regel med et lite innlegg på norsk om tema fra italiensk kultur / geografi / mat og vin el. Deretter blir det et foredrag på italiensk. Foredragsholderne er instruert om at det er varierende italienskkunnskap blant medlemmene, og det er derfor mulig å spørre på norsk / engelsk / italiensk undervegs.

Nye medlemmer er velkommen. Det er ikke en forutsetning at man er god til å snakke italiensk – bare at man er interessert i Italia og italienske emner. Ta kontakt med et medlem i Styret om du ønsker å komme.

Medlemmer kommer gratis inn på møtene, ikke-medlemmer betaler kr 100 / møte. Mat og vin serveres under møtene.

 

Tirsdag 12. Februar Natalino Russo Napoli: 111 luoghi da scoprire.

Napoli har en bråket historie med regenter fra Hellas, Normannere, Frankrike, Spania og egne konger i Borbonerslekten. Den er besunget av Gøthe, Stendhal og mange andre. Napoli opplever idag en gullalder med tusenvis av turister som leter etter kirkene, plassene og maten. Men det er mange ukjente deler av byen som vår foredragsholder vil ta oss med til. Vår foredragsholder er forfatter, fotograf og skribent i diverse tidsskrift.

Tirsdag 5. Mars Årsmøte – program ikke klart

Tirsdag 9. april. Gioia Pace. President i Dante, Siracusa. Om Sicilia. Gioia Pace bor i Syrakus og er litteraturviter. Hun skal snakke om Syrakus og Sicilia, en av de mest interessante byer på denne fasinerende øyen. Tittel kommer senere

Tirsdag 18. juni. Sommermøte. Arduino d’Anna. “Ciclovie turistiche in Italia: la realizzazione delle più spettacolari piste ciclabili al mondo tra sviluppo del territorio e sostenibilità ambientale”. Italia har investert 174 millioner Euro i 10 turistiske sykkelveier, blant annet sykkelveien rundt Gardasjøen ( (“L’anello ciclabile del Garda” 140 chilometri compresi tra Lombardia, Trentino e Veneto).

Tirsdag 3. september. Davide Angelucci – om den storslagne katedralen i Agnani. Katedralen i Agnani øst for Roma er et smykke i «romersk-gotisk» stor stil i en liten by. Den har rommet store begivenheter gjennom historien så som ekskommunikasjonen av Fredrik Barbarossa og Fredrik II av Schwaben. Den har vært sete for helgenkåring av Chiara av Siena og har nær sammenheng med Thomas av Becket. Vår foredragsholder er kunsthistoriker og kunstkonservator.

Tirsdag ? oktober. ( Dato ikke klar). Iliaria d’Ambrosia Bernini og den romerske barokk / nye synspunkt på kunsten til Caravaggio.  Ilaria er kunsthistoriker og er kjent fra tidligere Dantemøter som en kunnskapsrik og entusiastisk formidler av italiensk kunst.

November / desember. Program og dato ikke klar.

Kjære Dantevenner!

Vi arrangerer ny filmkveld for medlemmer i samarbeid med Galleri Kanalen i Fjordgata i Trondheim. Opplegget blir som sist med tilbud om kjøp av drikke og pizza  fra Peppes. Dersom du ikke er medlem, er det mulig å melde seg inn på møtet.

Som film denne gangen har vi valgt den kjente La Ciociara (To kvinner) av Vittorio di Sica.  Sofia Loren i hovedrollen og Jean Paul Belmondo som medspiller.

Dette er ingen festlig film, men gir et skarpt fokus på krigens tragedie – en mor og en tenåringsdatter som rømmer Roma under slutten av den andre verdenskrigen møter allierte soldater på veg nordover. Årets Nobels fredspris er som kjent viet seksualisert vold mot kvinner og filmen går rett inn i denne problemstillingen.

plakat2 la-ciociara

Det var en del diskusjon om roller idet Anna Magnani var den som først skulle ta hovedrollen med Sofia Loren som datteren. Hun trakk seg angivelig fordi hun ikke ville spille Sofias mor.

Filmen er basert på romanen av Alberto Moravia. Boken er en av de vakreste bøkene jeg har lest, sa Sofia. Hun tok derfor sjansen – som 25 åring- på å spille en noe eldre kvinne. Sofia Loren sa senere at hennes tolkning av rollen var inspirert av sin egen mor slik hun var under krigen. 

Carlo Ponti og Vittorio di Sica regisserte og produserte filmen med penger fra Frankrike og Italia noe som bragte Jean Paul Belmondo inn i filmen. Hans stemme ble dubbet til italiensk. Filmen ble kraftig promovert i USA og Sofia Loren fikk da også Oscar som beste skuespiller for rollen

La-ciociara-AKA-Two-Women-1960-4

– noe som var førte gang en ikke-engelsk skuespiller fikk prisen. Det viste at også utenlandske filmer kunne nå opp i det store amerikanske markedet. Sofia Loren fikk  også prisen som beste skuespiller under Cannes-festivalen i 1961. hun fikk tilsammen 22 priser for denne rollen.

Velkommen til filmkveld på Galleri Kanalen.

Dersom du ønsker å delta i pizza måltidet (kr 125.-) og ev drikke, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com ) eller på SMS / tel  934 52 262 innen mandag 3.desember 2018.

Vennlig hilsen Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

Kjære medlemmer og venner av Dante, Trondheim

TIRSDAG 6. november 2018 møtes vi i Finstua, Trondheim Hospital kl kl.19.00  Vår gjest er  Luca Paulesu  med et foredrag om sin grandonkel, Antonio Gramsci:

Nino mi chiamo: Fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (1891–1937) er, sammen med Dante og Machiavelli, en av de mest studerte italienske tenkere i verden.  Paulesu vil gjennom sin billedbok vise oss noe om Gramsci som både offentlig og privat personlighet. Han plasserer Gramsci der han vokste opp på Sardinia og frem til han flytter til Torino. Dette kan ha lagt grunnlaget for hans tenkning, slik den gjenkjennes i hans “Brev” og “Notater” fra fengselet der han døde i 1937.  Lettere dal carcere og Quaderni utgjør grunnlaget for tematikken, grafikken og satiren i boken. Den forteller om en liten Nino som allerede har trekkene til den voksne tenkeren, mens han beveger seg rundt på steder fra barndommen: inne i gården ved fontenen i Ghilarza, på skolebenken, i takbjelken hvor han ble hengt for å styrke ryggen, soverommet hvor han leste til sent på natt.

Boken fører oss, gjennom bilder, både til Gramscis politiske liv og innom hans kulturelle og menneskelige univers, og den viser således hvordan Gramscis tankegods fortsatt er aktuelt i dag. Gramsci var kommunist og var med under Internasjonalen i Moskva. Hans kanskje viktigste politiske bidrag var at han mente kapitalen var i stand til å endre seg slik at arbeiderklassen ble fornøyd (brød og sirkus). Kommunistisk strategi måtte derfor være helt forskjellig i i-land i forhold til det uutviklede Russland. I Europa ville det derfor ikke komme en oppstand / revolusjon nedenfra. Disse tankene ble ledende for kommunistpartier i Europa og var fra 70-tallet bidragsyter til en kommunisme uavhengig av Moskva – den såkalte Eurokommunismen.

Luca Paulesu er født i Firenze i 1968, men vokste opp i Ghilarza, på Sardinia. Han hørte om grandonkelen og de politiske hendelser i familien via fortellingene til bestemoren Teresina, som var søster og sto Antonio nær. Han studerte siden juss i Firenze, hvor han nå bor og arbeider. Han har også publisert billedbøker. «Nino mi chiamo» ble publisert av Feltrinelli i 2014. Paulesu har ellers bidratt med vignetter i flere tidsskrifter.

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com )eller på SMS / tel  934 52 262 innen fredag 2. november 2018.

Hjertelig velkommen

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

Olav F Münter Sellevold, Presidente

 

Cari soci ed amici di Dante Trondheim e del Italia!

Benvenuti alla conferenza di Dante Trondheim Martedì 6 novembre alle ore 19.00

a Finstua, Trondheim Hospital.  Il nostro ospite e Luca Paulesu che terra una conferza con titolo:  Nino mi chiamo: Fantabiografia del piccolo Antonio Gramsci

Antonio Gramsci è, insieme a Dante e Machiavelli, uno degli intellettuali italiani più studiati al mondo. Tramite il suo libro, Paulesu ci farà avvicinare sia alla dimensione pubblica che privata di Gramsci. L’idea è che l’infanzia in Sardegna fino al trasferimento torinese rappresentino l’origine immaginaria del suo pensiero per come si ritroveranno nelle “Lettere dal carcere” e nei “Quaderni”, i due testi che costituiscono il palinsesto critico-filologico della ricerca grafica, satirica e tematica del libro. Paulesu ha ideato un “piccolo Nino” che ha già le caratteristiche del Gramsci maturo e lo ha collocato in ambienti della sua infanzia: il cortile di Ghilarza, la fontana del paese, il banco di scuola, la trave del soffitto a cui veniva appeso per irrobustirsi fisicamente, la camera da letto ove leggeva con la sorella Teresina fino a notte fonda, l’ufficio del catasto presso il quale lavorò. Il libro è un viaggio per immagini che ci guida, da un lato, alla dimensione politica di Gramsci e, dall’altro, al suo universo familiare, culturale e umano facendoci scoprire quanto i pensieri e le riflessioni di Nino siano attuali ancora oggi come – anzi, forse- più di ieri.

Luca Paulesu è nato a Firenze nel 1968. Arriva a pochi mesi a Ghilarza, nel centro della Sardegna, dove trascorre l’infanzia. Dai racconti della nonna, Teresina, sorella prediletta di Antonio Gramsci, apprende le vicende politiche della famiglia. Studia Giurisprudenza a Firenze, dove vive e lavora. Ha pubblicato e illustrato libri.

Alla conferenza farà seguito vino e una piatta di pasta. Per prenotare la cena, fa contatto  alla consigliere Ingigerd Husbyn mail: (ingigerdhusbyn@gmail.com )  o tel / SMS al numero  934 52 262 prima di venerdì  2. Novembre 2018.

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

 

 

 

 

 

Kjære medlemmer og venner av Dante, Trondheim

Tirsdag 9. oktober kl 1900 (merk tiden) har Dante sin andre samling i Finstua, Trondheim Hospital-  Vår gjest er Alberto Di Mauro,  et reisende menneske. Han skal snakke om:

Il significato del vedere  (Betydningen av å se)

En nico (Alberto Di Mauro) er kunstnernavnet til en mann som reiser. Han har gjennom år besøkt steder overalt på kloden. Han har vist sine opplevelser i fotografiske bilder og har vist hvordan opplevelser gir et bilde av virkeligheten. Han har hatt utstillinger i Italia, men også i Ungarn, USA, Kazakhstan og Russland. I Museum for Multimediai Moskva har han vist mer enn 200 bilder i en utstilling kalt Realisme og Surrealisme! Han har vært gjest i mange on-line tidsskrift og har deltatt i radioprogrammer og i Master Class i fotografi.

Alberto Di Mauro er født i Messina, men flyttet som ung til Roma. Han tok eksamen ved La Sapienza universitetet i litteratur og senere også i fremmedspråk. Han er utdannet biblio-tekar. Han har studert i Norge hvor han har bodd i flere år. Arbeidet med kultur har gitt ham tilgang til mange italienske kulturinstitusjoner overalt i verden (Tel Aviv, Edinburgh, Dakar, Berlin, Jakarta, Tokyo, Moskva, Los Angeles), noe som har gitt fortsatt inspirasjon til å glede seg over oppdagelse av nye steder og nye kulturer. Han er æresmedlem i Akademi for bild-ende kunst i Moskva. Han ble han interessert i fotografi i 18-årsalderen og de siste 10 år har den tekniske utvikling gitt anledning til en svært personlig utvikling av arbeidene.

Hans viktigste utstillinger har vært: Andre hav og omgivelser, Museo del Carretto, Palermo, 2010; En italiener i Russland, vandreutstilling i Russland (Omsk, Samara, Togliattigrad, Novosibirsk, Krasnojarsk, Kazan) 2010/2011; Realisme og Surrealisme(Mote og stil i foto), Multimedia Art Museum, Moskva 2011; Roma – Budapest – Roma Tur – Retur, Det italienske kulturinstitutt, Budapest 2015; Det ubevegelige som forandres. Fokus på virkeligheten, L’Aquila, Pescara 2016. Publikasjon: En nico: på vandring i det fotografiske landskap(Gangemi International 2017).

 

Som vanlig vil det bli anledning til å ta et glass vin under foredraget og spise en lett pastarett sammen med foredragsholder og medlemmer etter foredraget. Dersom du ønsker å spise, er det fint om du tar kontakt med Ingigerd Husbyn (ingigerdhusbyn@gmail.com)eller på SMS / tel  934 52 262innen torsdag 4. oktober 2018.

Hjertelig velkommen

 

På vegne av Styret i Dante Alighieri, Comitato di Trondheim

 

Olav F Münter Sellevold

Presidente

 

 

Carissimi soci ed amici di Dante Trondheim
Il Martedì 9 ottobre, alle ore 19.00, si terrà la nostra seconda conferenza autunnale nella Finstua, Trondheim Hospital, Ospite della serata sarà Alberto Di Mauro, che parlerà sul tema:

Il significato del vedere

En nico (Alberto Di Mauro) nome d’arte di un viaggiatore che per anni ha visitato luoghi sparsi su tutto il nostro pianeta, traducendo in immagini fotografiche la sua originale e personale percezione della realtà. Sue esposizioni sono state organizzate in Italia e in altri Paesi tra i quali, Ungheria, Stati Uniti, Kazakistan e Russia, dove nel Museo Multimedia di Mosca ha presentato una sua ampia personale, “Realismo e Surrealismo” comprendente più̀ di 200 foto. È stato ospite in varie riviste on line, ha partecipato a programmi radiofonici e a master class sulla fotografia.

 

Nato a Messina, Alberto Di Mauro si è trasferito da giovane a Roma. In questa città, presso l’Università “La Sapienza”, si è laureato in Lettere e successivamente in Lingue Straniere, conseguendo anche il diploma di Bibliotecario. Ha continuato poi i suoi studi in Norvegia, dove ha soggiornato per alcuni anni. Il suo lavoro di addetto culturale, che lo ha portato a dirigere numerosi prestigiosi Istituti Italiani di Cultura nel mondo (Tel Aviv, Edimburgo, Dakar, Berlino, Jakarta, Tokyo, Mosca, Los Angeles), ha facilitato la sua costante passione di scoprire nuovi posti e nuove culture. È membro onorario dell’Accademia di Belle Arti di Mosca. Dall’età di 18 anni si interessa alla fotografia, ma negli ultimi 10 anni la tecnica digitale gli ha permesso di caratterizzare in modo più specifico i suoi lavori.

Principali mostre: “Altri mari e…dintorni”, Museo del Carretto Siciliano, Palazzo Daumale, Terrasini (Palermo) 2010; “Un italiano in Russia”, mostra itinerante in Russia (Omsk, Samara, Togliattigrad, Novosibirsk, Krasnojarsk, Kazan) 2010/2011; “Realismo e Surrealismo” (Fashion and Style in Photography), Multimedia Art Museum, Mosca 2011; “Roma Budapest Roma – andata e ritorno”, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2015; “Immota Mutantur. Una lente sulla realtà”, Palazzetto dei Nobili, L’Aquila 2016 –Mediamuseum, Pescara 2016. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “en nico: viaggiando nell’immaginario fotografico” (Gangemi International 2017).

Alla conferenza farà seguito vino e una piatta di pasta. Per prenotare la cena, fa contatto alla consigliereIngigerd Husbyn mail: (ingigerdhusbyn@gmail.com)

o tel / SMS al numero  934 52 262prima di giovedì  4. Ottobre 2018.

Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo di Trondheim

Olav FM Sellevold

Presidente

 

 

Blog Stats

  • 24 904 hits
Reklamer